17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  [2018-08-02]

Kolaż - bezpieczne gospodarstwo rolne

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drodzy Rolnicy!

Zwracam się do Was z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie trwających właśnie żniw oraz o zapewnienie należytej opieki dzieciom. 

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Lato to, dla mieszkańców wsi, czas szczególnie intensywnej pracy, a co za tym idzie zwiększonej liczby zagrożeń dla zdrowia i życia osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

Do wypadków dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich.

Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o kilku regułach, których respektowanie zmniejsza stopień zagrożenia wypadkami.

Przypominamy, że należy pamiętać o:

  • użytkowaniu maszyn, urządzeń rolniczych zgodnie z instrukcją obsługi przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń;
  • uwzględnianiu norm bezpiecznego transportu;
  • zachowywaniu procedur związanych z obsługą zwierząt czy pracami na wysokościach;
  • przestrzeganiu zasad stosowania środków ochrony roślin.

Apelujemy o to, by szczególną troską w gospodarstwach objąć najmłodszych mieszkańców wsi, dla których lato jest jednocześnie czasem wakacji. 

W gospodarstwie i jego otoczeniu jest wiele miejsc, w których nasze pociechy nie powinny przebywać bez nadzoru opiekunów. Miejsce do zabawy powinno być zorganizowane zawsze poza obszarem produkcyjnym gospodarstwa. Należy kontrolować kontakty dzieci ze zwierzętami hodowlanymi. Zabezpieczać wszelkie środki chemiczne i paliwa używane w rolnictwie przed dostępem dzieci. Czuwać nad zachowaniem najmłodszych na drogach publicznych. Uczyć przestrzegania wszystkich norm bezpieczeństwa. Tradycją rodzin rolniczych jest wychowywanie dzieci poprzez pracę. Jednakże dzieciom należy powierzać tylko prace na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych.

Z roku na rok obserwujemy tendencję spadkową liczby nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych. Liczę na zminimalizowanie ich także w tym roku.

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister rolnictwa i rozwoju wsi

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.