17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowowacji  [2018-08-17]

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt.
Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji
w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości,

który odbędzie się w dniach 10-15 września 2018 r.

 

Celem organizacji wyjazdu jest upowszechnianie wiedzy i transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym w odniesieniu do produkcji i sprzedaży żywności wysokiej jakości wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy dostaw. Operacja przyczyni się również do rozpowszechniania korzyści płynących z networkingu  w sektorze rolno-spożywczym, zawiązywania partnerstw w celu dywersyfikacji źródeł dochodu i tworzenia grup operacyjnych, rozpoznania oczekiwań i postaw nabywczych konsumentów regionalnych produktów żywnościowych oraz dyferencjacji produktów regionalnych w tym wdrażania strategii wyróżniania tych produktów według tożsamości regionalnej i wykorzystania czynnika tradycji w marketingu.

Do udziału w wyjeździe szczególnie zachęcamy osoby lub podmioty zajmujące się produkcją żywności wysokiej jakości w oparciu o tradycje regionu oraz prowadzące przetwórstwo i sprzedaż na poziomie  gospodarstwa bądź planujące rozpoczęcie działalności w tym zakresie a następnie upowszechniające zdobytą wiedzę i doświadczenie i propagujące ideę krótkich łańcuchów dostaw w środowisku rolniczym.
W wyjeździe mogą wziąć udział mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną a następnie odesłanie do 17 sierpnia 2018 r.: na adres WMODR, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn na adres e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia z klauzulą informacyjną
Ramowy program wyjazdu

Koordynatorem z ramienia organizatora jest:
Urszula Anculewicz, tel.: 89/ 535-76-84 wew. 60, kom.: 697-632-088;
adres e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

 

Zadanie realizowane jest w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.

 

&

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.