17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Certyfikacja produktu tradycyjnego - seminarium wyjazdowe  [2018-09-18]

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium wyjazdowym pn.

"Certyfikacja produktu tradycyjnego - innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej",

które odbędzie się w dniach 2-3 października 2018 r.

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego


Operacja ma na celu ułatwienie transferu wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie certyfikacji produktów tradycyjnych mających na celu promocję żywności regionalnej wysokiej jakości. Operacja przyczyni się do budowania sieci kontaktów i współpracy pomiędzy producentami żywności regionalnej, jednostkami naukowymi oraz podmiotami wspierającymi działania na rzecz wdrażania innowacji w sektorze certyfikowanej żywności regionalnej wysokiej jakości.

Do udziału w seminarium wyjazdowym zapraszamy producentów żywności regionalnej, w szczególności produktów wpisanych na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych, przedstawicieli jednostek naukowych oraz podmiotów wspierających działania na rzecz wdrażania innowacji w sektorze certyfikowanej żywności regionalnej wysokiej jakości z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną oraz odesłanie do 20 września 2018 r.: na adres e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa z klauzulą informacyjną
Ramowy program

Koordynatorem z ramienia organizatora jest:
Marta Bieciuk
tel.: (89) 535 76 84 wew. 49, kom.: 665 890 142
adres e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl

 

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.