17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wyróżnij się! - podsumowanie konferencji  [2018-09-11]

Dnia 11 września 2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu” realizowana w ramach operacji pn. „Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”, obejmującej swym zasięgiem cztery województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie.

Celem konferencji była wymiana wiedzy dotyczącej prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, do osób zamierzających prowadzić lub już prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich. W spotkaniu wzięło udział 67 osób, wśród nich osoby prowadzące lub zamierzające podjęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, a także pracownicy doradztwa rolniczego.

Konferenjcę, powitaniem zgromadzonych gości i prelegentów, otworzyła Pani Marta Bieciuk – Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Pierwsza część spotkania została poświęcona zagadnieniom prowadzenia działalności edukacyjnej oraz opiekuńczej w oparciu o zasoby gospodarstwa rolnego. W drugiej części poruszone zostały tematy dotyczące aspektów prawnych specjalizacji oferty obiektu turystyki wiejskiej, marketingu i komercjalizacji produktów turystycznych, a także wartości ekonomicznej lokalnego produktu kulinarnego w turystyce obszarów wiejskich.

Prelegenci spotkania:
Renata Kierska – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Koordynator Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
Aleksandra Bielińska – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Koordynator projektu „Zielona opieka”;
dr Jerzy Raciborski – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
Agnieszka Kowalkowska – Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna;
dr Izabela Chudzyńska – Wyższa Szkoła Gospodarski w Bydgoszczy.

Szczególnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja dobrej praktyki specjalizacji w turystyce wiejskiej zaprezentowana przez Pana Tomasza Winiarka na przykładzie Zajazdu „Tusinek” zlokalizowanego w miejscowości Rozogi k. Szczytna (powiat szczycieński).

Konferencja przebiegała w atmosferze pełnego zainteresowania oraz zaangażowania osób, które w nim uczestniczyły. Świadczyły o tym liczne dyskusje z udziałem doradców, osób prowadzących lub planujących działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także prelegentów.

GALERIA ZDJĘĆ 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.