18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Nowe przepisy dotyczące dopłat do paliwa rolniczego   [2018-12-21]

 Podobnie jak obecnie, stawka dopłat do paliwa rolniczego dalej będzie wynikała z powierzchni użytków rolnych posiadanych lub dzierżawionych przez rolnika, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha, ilości zużytego paliwa do produkcji rolniczej oraz stawki zwrotu akcyzy za ON, którą rząd określa co roku. W 2018 roku stawka określona przez rząd wynosi 1 zł/l.

Pierwsza z największych zmian dotyczy zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego z 86 l/ ha do 100 l/ha. Zgodnie z obowiązującą stawką zwrotu akcyzy na poziomie 1 złotego, w 2019 roku rolnik będzie mógł otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze za każdy 1 ha użytków rolnych.

Druga z najważniejszych zmian to możliwość otrzymania dodatkowej dopłaty do paliwa rolniczego za chów lub hodowlę bydła, która będzie wyliczana na poziomie 30 l dla DJP. Tutaj środki za paliwo rolnicze, jakie otrzyma gospodarstwo utrzymujące bydło, które rolnik utrzymywał w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Zakładając, że zostanie utrzyma stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na poziomie 1 złotego, za każdą krowę rolnik otrzyma 30 złotych dotacji do paliwa, 24 złote do każdej jałówki 1-rocznej oraz 4,5 złotego na każdego cielaka. Co ważne, ta dopłata będzie dodatkowa, co oznacza, że rolnik otrzyma zwrot akcyzy do paliwa rolniczego zarówno za użytki rolne, jak i za bydło.

Do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze trzeba dołączyć imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego przez ostatnie 6 miesięcy oraz oświadczenie o powierzchni posiadanych i dzierżawionych użytków rolnych. Hodowcy bydła z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą musieli uzyskać zaświadczenie zawierające informację o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

Rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku od 1 do 28 lutego. Kolejny nabór wniosków na dotacje do paliwa rolniczego odbędzie się od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy to będzie można wnioskować o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zakupione od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.  

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.