15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Podatek rolny w 2019 roku  [2019-01-23]

18 października 2018 prezes GUS wydał komunikat dotyczący średniej ceny skupu żyta za okres poprzednich 11 kwartałów, co stanowi podstawę do naliczeni podatku rolnego na przyszły rok (Monitor Polski rok 2018 poz. 1004). Zgodnie z informacją GUS średnia cena za kwintal żyta wyniosła 54,36 zł.  Dla porównania średnia cena w 2018 roku wyniosła 52,49 zł. Oznacza to podwyżkę stawki podatku rolnego. W 2019 roku będzie on wynosić 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta). Stawka obowiązująca w 2018 r. wyniosła 131,23 zł. W skali roku podatek do zapłaty będzie więc wyższy o 4,67 zł.

Wyższy podatek obejmuje również stawkę dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych. W 2019 roku stawka ta wynosi 271,8 zł za 1 ha fizyczny, co oznacza zwiększenie podatku o 9,35 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym (w 2018 stawka ta wynosiła 262,45 zł).

Należy pamiętać, iż z obowiązku podatkowego mogą być zwolnione m.in. użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Ustawodawca przewiduje także możliwość zmniejszenia wysokości podatku z tytułu ulgi inwestycyjnej związanej z określonymi wydatkami poniesionymi przez rolnika.

Powyższe stawki mogą w poszczególnych gminach ulec zmniejszeniu, gdyż rady gmin są uprawnione do obniżenia średnich cen skupu podawanych przez GUS.

Podatek rolny należy zapłacić w 4 ratach proporcjonalnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, gdy podatek nie jest wyższy niż 100 zł, wówczas całość należy uiścić do 15 marca.

 

 

Źródło: http://stat.gov.pl

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.