15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Szkolenia dla Beneficjentów poddziałań PROW 2014-2020  [2019-02-21]

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

                                                  organizuje szkolenia dla Beneficjentów poddziałań:

"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników"
- "Premie dla młodych rolników" 

"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw"
- "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

 Szkolenie trwa ok. 5 godzin i odbywa się w siedzibie WMODR w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91.

Najbliższe szkolenie zaplanowane jest na 21 lutego 2019 r. na temat:

"Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem krów mlecznych i bydła opasowego - produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje."


Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lutego 2019 r.

O następnych planowanych terminach szkoleń będziemy informować na naszej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poniżej można pobrać kartę zgłoszeniową, na podstawie której przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia. Zgłaszać można się na bieżąco, nie czekając na ustalenie terminu szkolenia. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o terminie szkolenia poprzez sms.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Szkolenie jest odpłatne - w dniu szkolenia, w kasie Ośrodka.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu przed wysłaniem obowiązującej karty zgłoszenia.

Karty zgłoszenia proszę przesyłać mailem na adres: n.machalek@w-modr.pl.

Kartę zgłoszenia można również wysłać pocztą tradycyjną na poniższy adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn

Kontakt: 89 535 76 84 w. 51, tel. kom. 695 550 894 lub 695 550 952

                                                                        KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.