21.01.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Deklaracje podatkowe PIT  [2016-02-08]


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do emerytów i rencistów, którzy w 2015 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) oraz do osób, które w 2015 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej, tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych).

Wśród rozsyłanych dokumentów znajdą się następujące formularze PIT:
PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,
PIT-8C - informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.
Wszystkie deklaracje PIT są wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do dnia 29 lutego 2016 roku.

 


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż z dniem 1 lutego 2016 upłynął ostateczny termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne.

 

Osoby, które sygnalizują niedoręczenie im imiennego przekazu uprzejmie informujemy, że wpłaty składek można dokonać na blankiecie przekazu, wpisując w polu „Tytułem” na przekazie odpowiednio - „składki za I kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo - „składki za I kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.
Fakt nieotrzymania przekazu prosimy zgłaszać we właściwej jednostce terenowej KRUS. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego należy niezwłocznie poinformować o zmianie właściwą placówkę terenową lub odpowiedni oddział regionalny Kasy prowadzący sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpieczenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.

Jednocześnie Kasa przypomina, że w I kwartale 2016 r. wysokość składek na ubezpieczenie:

• społeczne rolników jest taka sama jak w IV kwartale 2015 r. (aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników pod adresem: http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie spoleczne-rolnikow/,

• zdrowotne należnych za każdy miesiąc kwartału za każdego podlegającego ubezpieczeniu: rolnika i domownika w gospodarstwie o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w IV kwartale 2015 r. wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych oraz domownika w gospodarstwie stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej pozostaje na tym samym poziomie co składka w IV kwartale 2015 r.  i wynosi 124 zł miesięcznie.

W I kwartale 2016r. uległa natomiast zmianie indywidualnie opłacana miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana w 2016 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, od 1 stycznia 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za styczeń 2016 r. należy opłacić do 15 lutego 2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.