12.11.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa   [2017-01-16]

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 16-31.01.2017 r.


    Jak można dowiedzieć sie na stronie Głównego Urzędu Statystycznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu koniunktury w rolnictwie.

    Rolnicy będący osobami fizycznymi, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do przeprowadzenia badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 16-18 stycznia 2017 r., za pomocą aplikacji dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://rolnictwo.stat.gov.pl/,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19-31 stycznia 2017 r.

    Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 16-25 stycznia 2017 r., dostępnego na stronie GUS pod adresem: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26-31 stycznia 2017 r.

     W przypadku pytań i wystąpienia wątpliwości związanych z badaniami - osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Na stronie tego urzedu pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/ znajdą Pastwo listę osób do kontaktu wytypowanych na terenie poszczególnych województw.

    Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm 

    W celu sprawdzenia tożsamości teleankietera potwierdzenie można uzyskać dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279-99-99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18).

Źródło: GUS

DE/RBS

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.