17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych   [2018-01-23]

Trwa nabór do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 - 40 lat.

Zakres tematyczny, obowiązujący podczas Eliminacji Środowiskowych, obejmuje materiał z następujących działów:

 • Produkcja roślinna;
 • Produkcja zwierzęca;
 • Mechanizacja rolnictwa;
 • Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii;
 • Ekonomika i zarządzanie;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od Eliminacji Szkolnych (Środowiskowych), poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym w dniach 15-16.03.2018 r., podczas XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Celami przyświecającymi organizacji kolejnych edycji Olimpiady jest m.in.:

 • rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych,
 • rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego,
 • wymiana doświadczeń, przekazywanie dobrych praktyk, w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

     Udział w olimpiadzie daje możliwości rozwoju twórczych zainteresowań młodym ludziom. Rozbudza w nich chęć zdobycia technicznej wiedzy związanej z tematyką polskiego, jak i europejskiego rolnictwa, a także stwarza okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród młodzieży.

E
wentualne pytania dotyczące Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 prosimy kierować na adres: marcin.szymczuk@zmw.pl, bądź pod numer 22 826 11 68.

Zgłoszenie prosimy przesyłać skanem w formacie pdf (adres email: marcin.szymczuk@zmw.pl) w terminie do 30 stycznia 2018 r. do godziny 16:00. Natomiast oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa z dopiskiem „OMPR 2018”.

Finał Wojewódzki Olimpiady odbędzie się 26 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91.

 

Galeria zdjęć

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.