23.04.2017, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletter

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego śor  [2017-04-13]

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Olsztynie
prowadzi nabór na odpłatne szkolenie PODSTAWOWE w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. Planowany termin realizacji szkolenia przewidywany jest na 06-08.06.2017 r.


Dla osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy organizowane są odpłatne szkolenia:

- podstawowe (24 godziny dydaktyczne)
- uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe (7 godzin dydaktycznych)

Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (niezależnie czy uprawnienia wydano na podstawie nowej, czy starej ustawy). Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym wzięły udział osoby, których kwalifikacje są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia szkolenia na okres 5 kolejnych lat.

Program szkoleń obejmuje następującą tematykę:
 - wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 -
charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 -
integrowana ochrona roślin
 - technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 - zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 - bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Odpłatność: zgodnie z cennikiem usług WMODR z siedzibą w Olsztynie

Szkolenia organizowane są w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Więcej informacji o terminach szkoleń oraz naborze kandydatów uzyskają Państwo w: 
Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 
pod nr tel. (89) 535 76 84, wew. 46 lub 44

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wystawienia i uprawniają do:

   1. dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy
   2. nabywania środków ochrony roślin
   3.
wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie

Zapraszamy do kontaktu

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2017 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.