22.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Pomoc dla rolników z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka  [2017-07-07]

Prezes Agencji Rynku Rolnego ogłosił nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka
dla producentów mleka.

Nabór trwa od 10 lipca do 31 lipca 2017 r.

Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę producenta mleka
.

Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Dla kogo przysługuje pomoc?

1. Producent mleka, który:
- w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka
- oraz sprzedanie w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka.

Wysokość wsparcia:

Pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka, jest udzielana producentowi mleka w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) liczby kilogramów mleka stanowiącej różnicę między liczbą kilogramów mleka sprzedanych przez producenta mleka podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a liczbą kilogramów mleka sprzedanych podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.– nie większej jednak niż 75 000 kg, oraz

2) stawki pomocy przysługującej do 1 kg mleka ustalonej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego jako iloraz:

a) sumy niewykorzystanych środków finansowych na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla  producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 499, z późn. zm.) oraz

b) sumy kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc, zgodnie z pkt 1, wszystkim producentom mleka, o których mowa w § 2a ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 499, z późn. zm.), ubiegającym się o pomoc.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka” zwarte są w Warunkach udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka.

Dokumenty aplikacyjne:

1. Wnioski - link

 

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.