22.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Konkurs "Młody lektor WMODR 2017"  [2017-07-10]

                                KONKURS  „MŁODY  LEKTOR  WMODR  2017”

 27 czerwca br. odbył się w naszym Ośrodku konkurs pt.  „Młody Lektor WMODR 2017”, którego uczestnikami
byli młodzi pracownicy lub o krótkim stażu pracy
w  Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

1. Cele konkursu:

  • nabywanie umiejętności dydaktyczno-metodycznych oraz szkoleniowych pracowników doradztwa rolniczego;
  • wymiana informacji i doświadczeń w przygotowaniu programu szkolenia i prezentacji;
  • nabywanie umiejętności w wykorzystaniu różnych środków dydaktycznych oraz metod aktywizujących słuchaczy;
  • nabywanie umiejętności  powiązania  informacji teoretycznych z aspektami praktycznymi, w odniesieniu do środowiska/obszaru pracy doradcy.

2. Przedmiot konkursu:
Samodzielnie przygotowana prezentacja i przeprowadzona prelekcja na wybrany temat zgodnie z regulaminem konkursu dla konkretnej doraźnie dobranej grupy lub zorganizowanego zespołu słuchaczy, np. producentów rolnych o określonym profilu produkcji, przedsiębiorców, młodzieży wiejskiej.

3. Komisja konkursowa:
    - Damian Godziński - przewodniczący (Dyrektor WMODR)
    - Małgorzata Micińska-Wąsik - z-ca przewodniczącego (Z-ca Dyrektora WMODR)
    - Maria Suszko - członek (Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich - organizator konkursu)
    - Marianna Kuczyńska – członek (Główny Specjalista w Dziale Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw)
    - Arkadiusz Tabaka - członek (Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich)

4. Uczestnicy konkursu wylosowali kolejność wystąpień. Komisja zapoznała lektorów z regulaminem konkursu i oceniła prelekcje/wystąpienia lektorów wg jednolitych 10 kryteriów oceny. Uczestnicy mieli również możliwość oceny „Każdy każdego” wg tych samych kryteriów oceny.

5. Komisja konkursowa oceniała:
    - Przygotowanie lektora do prelekcji, w tym znajomość konkretnego środowiska  (do 20 pkt.);
    - Wartość merytoryczną, w tym pomysłowość i innowacyjność tematu/prezentacji (do 50 pkt.);
    - Osobowość prelegenta, w tym postawa i kontakt z odbiorcami (do 30 pkt.).

Wszyscy uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani, a integracja i możliwość wzajemnego pokazania się
wśród równych sobie
to bardzo ważna forma w edukacji doradców, których odbiorcami są głównie rolnicy
i inni mieszkańcy obszarów wiejskich.

Lektorom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, Dyrektor WMODR Damian Godziński przyznał nagrody pieniężne. Serdeczne gratulacje!!!

Uczestnicy konkursu - tematy prezentacji

FOTORELACJA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.