20.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Bezpłatna kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej  [2017-08-21]

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" zachęca właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w II etapie projektu pn. „Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej”.

Celem projektu jest:
- zwiększenie  wiedzy i umiejętności u usługodawców z terenu Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności prowadzonej działalności poprzez kategoryzację obiektu;
- skategoryzowanie 40 obiektów agroturystycznych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- zwiększenie zainteresowania turystów wypoczynkiem na wsi mazurskiej;
- poprawa świadomości podmiotów świadczących usługi agroturystyczne oraz potencjalnych kwaterodawców na temat możliwości oraz znaczenia kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej;
- zwiększenie promocji obiektów skategoryzowanych.

W ramach projektu zostaną poddane kategoryzacji obiekty w dwóch kategoriach: ,,Wypoczynek u rolnika’’ lub ,,Wypoczynek na wsi’’. Kategoryzacja poprzedzona będzie szkoleniem dla kwaterodawców, podczas którego zostaną omówione wymagania kategoryzacyjne oraz inne kwestie związane z prowadzeniem działalności turystycznej na wsi.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Korzyści dla kwaterodawcy wynikające z udziału w projekcie:
1. rekomendacja oferty dla turysty poprzez oznaczenie znakiem „Wypoczynek na wsi” lub „Wypoczynek u rolnika”;
2. promocja obiektu przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w serwisach internetowych, aplikacji mobilnej, folderach i materiałach promocyjnych;
3. promocja obiektów w ramach kampanii „Odpoczywaj na wsi” realizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
4. promocja oferty na rynkach zagranicznych w ramach Konsorcjum Turystyki Wiejskiej „Odpoczywaj na wsi”;
5. pierwszeństwo udziału w kampaniach promocyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, tel. 666 361 423, e-mail: federacja@agroturystyka.pl. 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.