18.07.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Rolniczy Handel Detaliczny - relacja z konferencji  [2017-09-07]

Dnia 13 września 2017 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy” realizowana w ramach operacji pn. „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, obejmującym swym zasięgiem cztery województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie. Operacja ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD) mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również wymiana wiedzy oraz przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności, jak również promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

W województwie warmińsko-mazurskim w konferencji udział wzięły 62 osoby, tj. rolnicy prowadzący rolniczy handel detaliczny oraz zainteresowani jego uruchomieniem, a także pracownicy doradztwa rolniczego. Spotkanie, powitaniem zgromadzonych gości i prelegentów otworzyła Pani Małgorzata Micińska-Wąsik – Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Pierwsza jego część została poświęcona przedmiotowej ustawie umożliwiającej rolnikom produkcję i sprzedaż wytworzonej przez nich żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wynikającym z niej wymogów weterynaryjnych i sanitarno-higienicznych. Druga część spotkania została poświęcona tematyce jakości handlowej żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego w zakresie znakowania produktów żywnościowych, a także zasadom opodatkowania uzyskiwanych z jej sprzedaży przychodów w kontekście obowiązków i zwolnień w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Konferencję zakończyła prezentacja dobrej praktyki przez rolnika funkcjonującego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Prelegenci spotkania:
- przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Marta Bieciuk – Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie - lek. wet. Iwona Sienkiewicz – Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności,
- przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie - Magdalena Woltmanowska – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
- przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie - dr Sylwia Ciągło-Androsiuk – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli,
- przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Olsztynie - Edyta Głowacka – Kontroler skarbowy z Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających.

Konferencja przebiegała w atmosferze pełnego zainteresowania oraz zaangażowania osób, które w nim uczestniczyły. Świadczyły o tym liczne dyskusje z udziałem rolników, doradców i prelegentów. Uzupełnieniem zrealizowanego programu były materiały konferencyjne, które stanowiły kompendium wiedzy dotyczącej produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Galeria zdjęć

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.