19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji   [2017-10-09]

    Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, przy udziale Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zaprasza na dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w dniach 04-05 października 2017 r., które odbędzie się w Manor Hotel przy ul. Kanarkowej 47 w Olsztynie. Forum jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016–2017.

    Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również popularyzacja zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i tworzenie sieci kontaktów w celu kreowania grup operacyjnych i partnerstw dla Działania Współpraca. 
W ramach operacji przewidziano panele dyskusyjne w pięciu blokach tematycznych różnych dziedzin związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, co daje możliwość kompleksowego podejścia do kwestii rozwoju obszarów wiejskich.

Ramowy program „Warmińsko–Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

Dzień 1
Część ogólna dla wszystkich uczestników (przewidywany czas - 120 minut)
10:00 – 10:30 Prelekcja przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. sytuacji sektora rolno-spożywczego
                     w Polsce i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
10:30 – 11:00 Prelekcja przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej nt. potencjału produkcyjnego rolnictwa
                     na Warmii i Mazurach
11:00 - 11:30 Prelekcja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. dziania Współpraca
11:30 – 12:00 Prelekcja przedstawiciela SIR nt. korzyści płynących z budowania sieci kontaktów (networking)
12:00 – 13:00 Obiad
13:00 – 17:00 Bloki tematyczne prowadzone w grupach, które odbywać się będą równolegle w ramach następujących
                     zagadnień (przewidywany czas - 240 minut):

  1. Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej
  2. Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym
  3. Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja kosztów produkcji mleka
  4. Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb
  5. Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym

18:00            Kolacja

Dzień 2
 8:00 - 9:00    Śniadanie
 9:00 – 11:30  Panele dyskusyjne w grupach (przedstawienie dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie nowatorskich
                     rozwiązań, podsumowanie panelu, wnioski, zalecenia, próby wypracowania założeń dla
                     grupy operacyjnej; przewidywany czas – 150 minut)
12:00 – 15:00 Część ogólna dla wszystkich uczestników operacji (180 minut)
12:00 – 13:45 Przedstawienie wyników wypracowanych podczas paneli dyskusyjnych
13:45 – 14:30 Wykład na temat innowacyjnych metod zarządzania i marketingu produktem rolniczym oraz budowania
                     świadomości marki (branding)
14:30 – 15:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium
15:00 – 16:00 Obiad

Udział w Forum jest bezpłatny.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !!!

Bliższe informacje na temat Forum można uzyskać u koordynatorów:
Justyna Całka – Orłowska tel. 89/ 535 76 84 wew. 54 lub 695 990 224; adres e-mail: j.calka@w-modr.pl
Urszula Anculewicz 89/ 535 76 84 wew. 60 lub 697 632 088; adres e-mail:  u.anculewicz@w-modr.pl
Aleksandra Kasińska 89/ 534 05 67; adres e-mail: a.kasinska@wmirol.org.pl

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.