..:: Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie ::..
21.08.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji   [2017-10-09]

    Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, przy udziale Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zaprasza na dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w dniach 04-05 października 2017 r., które odbędzie się w Manor Hotel przy ul. Kanarkowej 47 w Olsztynie. Forum jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016–2017.

    Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również popularyzacja zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i tworzenie sieci kontaktów w celu kreowania grup operacyjnych i partnerstw dla Działania Współpraca. 
W ramach operacji przewidziano panele dyskusyjne w pięciu blokach tematycznych różnych dziedzin związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, co daje możliwość kompleksowego podejścia do kwestii rozwoju obszarów wiejskich.

Ramowy program „Warmińsko–Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

Dzień 1
Część ogólna dla wszystkich uczestników (przewidywany czas - 120 minut)
10:00 – 10:30 Prelekcja przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. sytuacji sektora rolno-spożywczego
                     w Polsce i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
10:30 – 11:00 Prelekcja przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej nt. potencjału produkcyjnego rolnictwa
                     na Warmii i Mazurach
11:00 - 11:30 Prelekcja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. dziania Współpraca
11:30 – 12:00 Prelekcja przedstawiciela SIR nt. korzyści płynących z budowania sieci kontaktów (networking)
12:00 – 13:00 Obiad
13:00 – 17:00 Bloki tematyczne prowadzone w grupach, które odbywać się będą równolegle w ramach następujących
                     zagadnień (przewidywany czas - 240 minut):

  1. Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej
  2. Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym
  3. Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja kosztów produkcji mleka
  4. Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb
  5. Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym

18:00            Kolacja

Dzień 2
 8:00 - 9:00    Śniadanie
 9:00 – 11:30  Panele dyskusyjne w grupach (przedstawienie dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie nowatorskich
                     rozwiązań, podsumowanie panelu, wnioski, zalecenia, próby wypracowania założeń dla
                     grupy operacyjnej; przewidywany czas – 150 minut)
12:00 – 15:00 Część ogólna dla wszystkich uczestników operacji (180 minut)
12:00 – 13:45 Przedstawienie wyników wypracowanych podczas paneli dyskusyjnych
13:45 – 14:30 Wykład na temat innowacyjnych metod zarządzania i marketingu produktem rolniczym oraz budowania
                     świadomości marki (branding)
14:30 – 15:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium
15:00 – 16:00 Obiad

Udział w Forum jest bezpłatny.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !!!

Bliższe informacje na temat Forum można uzyskać u koordynatorów:
Justyna Całka – Orłowska tel. 89/ 535 76 84 wew. 54 lub 695 990 224; adres e-mail: j.calka@w-modr.pl
Urszula Anculewicz 89/ 535 76 84 wew. 60 lub 697 632 088; adres e-mail:  u.anculewicz@w-modr.pl
Aleksandra Kasińska 89/ 534 05 67; adres e-mail: a.kasinska@wmirol.org.pl

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.