20.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wyniki konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017  [2017-09-04]
WOJEWÓDZKI ETAP
X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE

W 2017 ROKU

 ROZSTRZYGNIĘTY


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom po raz X zaprosili rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, którego są organizatorami. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „ekologia - środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.


Celem konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Wszystkie gospodarstwa zgłoszone do Konkursu są oceniane według kryteriów określonych jako „pakiet podstawowy”. A te, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów podlegają ocenie zgodnie ze zgłoszoną kategorią.

I tak, w kategorii "ekologiczne gospodarstwo towarowe" oceniane są takie elementy, jak:
* Ilość asortymentu produktów nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży,
* wielkość produkcji sprzedanej jako produkty ekologiczne
* wielkość uzyskiwanych plonów i wydajności zwierząt
* uzyskiwane certyfikaty jakości produktów
* formy przygotowania produktu do sprzedaży
* rozwój gospodarstwa w ostatnich 5 latach
* innowacyjność, współpracę z jednostkami badawczymi
* aktywność społeczną rolnika.

W kategorii "ekologia - środowisko" oceniane są:
* bioróżnorodność w gospodarstwie,
* zachowanie elementów przyrodniczych lub tworzenie nowych,,
* wykorzystywanie starych odmian i ras,
* stosowanie nowych technologii zmniejszających ingerencję w środowisko,
* stosowanie kompostów i biopreparatów wspomagające produkcję,
* prowadzoną działalność edukacyjną szczególnie w zakresie promocji rolnictwa ekologicznego,
* przetwarzanie własnych produktów.

Uwzględniając powyższe kryteria Komisja konkursowa wyłoniła laureatów etapu wojewódzkiego spośród gospodarstw zgłoszonych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w sobotę 2 września 2017 r. podczas XXIV Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa”. Zdobywcy I miejsc zostali zgłoszeni  do etapu krajowego.  


W bieżącym roku z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 8 gospodarstw. Z czego Komisja wyłoniła laureatów (uwzględniając powyższe kryteria)  i zgłosiła do udziału w Konkursie krajowym po jednym gospodarstwie w każdej kategorii.
W kategorii "ekologiczne gospodarstwo towarowe" I miejsce zajęło gospodarstwo Magdaleny i Tomasza Świszczów ze wsi Krzykały, gm. Orneta.
Gospodarstwo powstało w 1996 r., a produkcję metodami ekologicznymi rozpoczęto w roku 2005.  Jest to gospodarstwo o powierzchni  136 ha specjalizujące się w produkcji ekologicznych zbóż, bobowatych grubonasiennych, gryki. Gospodarz osiąga wysokie plony, a wszystkie wytworzone produkty są sprzedawane jako ekologiczne.


W kategorii "ekologia-środowisko" I miejsce zdobyło  gospodarstwo państwa Bożeny i Edwarda Nowakowskich ze wsi Gnatowo, gm. Kętrzyn.
Jest to gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 119 ha użytków rolnych ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą. Na uwagę zasługuje ogromna pasja z jaką pan Edward uprawia stare gatunki i odmiany zbóż (pszenicę orkisz, pszenicę płaskurkę oraz żyto krzycę) reprodukując nasiona od niewielkiej „garstki”. Produkcję zwierzęcą stanowi duże stado bydła mięsnego głównie rasy Limousine oraz konie. Ponadto gospodarz jest prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Ekopolsmak” i w obecnej kadencji członkiem Rady Rolnictwa Ekologicznego.

 


 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.