13.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

26.09.2017 r. wyjazd studyjny - innowacje w rolnictwie  [2017-09-18]

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

 

organizuje wyjazd studyjny

 

„Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych”

 

który odbędzie się 26 września 2017 r. w gospodarstwach rolnych położonych w powiecie giżyckim.

 

  

Program wyjazdu studyjnego

 

7.00 – 7.10   –   Zbiórka uczestników pod siedzibą WMODR. Wyjazd do gospodarstw

10.00 – 10.15 – Otwarcie seminarium i powitanie uczestników w gospodarstwie.
                        Przeprowadzenie wstępnej ankiety ewaluacyjnej – Przedstawiciel WMODR

10.15 – 10.30 – Czym są innowacje w rolnictwie? – Przedstawiciel SIR przy WMODR

10.30 – 11.10 – Jak wdrażać innowacje w rolnictwie. Zasady funkcjonowania i wdrażania innowacji za pomocą  SIR oraz rola
                        i zasady   tworzenia partnerstw i sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, przedsiębiorcami
                        sektora rolno-spożywczego
Przedstawiciel SIR przy WMODR

11.10 – 11.40 - Działania innowacyjne w ramach PROW na lata 2014-2020 – Przedstawiciel WMODR

11.30 -12.30 –  Efekty wdrażania rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie rolno-hodowlanym.
                       Profity z zastosowania precyzyjnego nawożenia i mapowania pól oraz zarządzania gospodarstwem programem
                        Connected Farm
Edward Przyłucki - właściciel I gospodarstwa

12.30 – 13.00 – Obiad

13.00 – 15.00 – Zastosowanie sprzętu rolnictwa precyzyjnego w praktyce na przykładzie dwóch gospodarstw (pokaz polowy)
                     –  Arkadiusz Przyłucki – właściciel II gospodarstwa
                         i Paweł Mendik – osoba obsługująca sprzęt w   gospodarstwie

15.00 – 15.30 - Co wiem o innowacjach? Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, dyskusja

15.35 – 17.00 - Zakończenie seminarium, powrót do siedziby WMODR 

 

Osoba odpowiedzialna:

DROW Natalia Kołodziejczyk: tel. 665 960 418

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.