12.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Podsumowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie żywności ...  [2017-10-26]

Podsumowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie żywności
”Od pola do stołu”

Brak odpowiedniego nadzoru i kontroli podczas produkcji może doprowadzić do zanieczyszczeń produktów żywnościowych substancjami chemicznymi, biologicznymi a czasem ciałami obcymi. Bardzo ważna jest świadomość, że żywność, którą spożywamy nie zagraża naszemu zdrowiu i życiu, bo naturalną potrzebą człowieka jest zapewnienie  o jego bezpieczeństwie.

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz drugi zorganizował konkurs wiedzy promujący bezpieczeństwo na wszystkich ogniwach produkcji żywności pn. „Od pola do stołu”. Konkurs odbył się podczas, zbieżnej tematycznie, konferencji „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”
w dniu 20 października 2017 roku, w Łękuku Małym. Uczestniczyli w nim rolnicy - producenci, przetwórcy produktów rolno-spożywczych, organizatorzy turystyki wiejskiej - 18 osób.


Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja Oceniająca w składzie:
Przewodnicząca – Grażyna Kuczyńska główny specjalista w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie,

Członkowie: - Jolanta Fabiszewska Zastępca Powiatowego Lekarza w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olecku oraz Marianna Czaplicka Kierownik Oleckiego Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Olsztynie,

Członek i Sekretarz – Dorota Michniewicz specjalista produkcji zwierzęcej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Konkurs przeprowadzono w formie pisemnej, polegającej na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Tematyka pytań obejmowała zdrowotność i ochronę roślin, zdrowie i dobrostan zwierząt, identyfikację i rejestrację zwierząt, choroby odzwierzęce, produkcję, przetwórstwo, przechowywanie i przygotowanie żywności do spożycia oraz sprzedaż bezpośrednią. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik mógł otrzymać jeden punkt, a łącznie za odpowiedzi prawidłowe w całym teście 20 punktów. Trzy osoby walczyły o pierwsze i drugie miejsce w dodatkowej rozgrywce.
Najwyższa punktacja odpowiedzi stanowiła 19, a najniższa 9 punktów.

Po zakończeniu komisyjnej oceny testów i sporządzeniu stosownej dokumentacji, organizatorzy dokonali podsumowania konkursu.

Wyniki konkursu na podstawie testu pisemnego i dogrywki ustnej:
I miejsce –  19 punktów, Marianna Koss, prowadząca gospodarstwo agroturystyczne „Siedlisko na półwyspie”
w miejscowości Wierzba w powiecie piskim,

II miejsce – 16 punktów + 1 punkt z losowania, Krzysztof Aleszczyk, gospodarstwo produkujące bydlo w miejscowości LepakI Małe w powiecie ełckim,
III miejsce –  16 punktów, Krystyna Putra, gospodarstwo w miejscowości Markowskie w powiecie oleckim.

Dyplomy, nagrody, wyróżnienia i podziękowania wręczyli Zdzisław Kamiński – Dyrektor Oddziału Olecko Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Olsztynie, Dariusz Wasiela – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Mirosław Borowski - Zastępca Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Piotr Chlebus – lekarz Vet-Ol w Olecku, Krzysztof Krasowski - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Olecku oraz Edukator w Nadleśnictwie Olecko RDLP Białystok - Piotr Wydra.


Nagrody ufundowali:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurska  Izba Rolnicza w Olsztynie,
Urząd  Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Bank Spółdzielczy w Olecku,
Vet-Ol w Olecku,
Nadleśnictwo Olecko RDLP Białystok.

Galeria zdjęć

Organizator konkursu Grażyna Kuczyńska

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.