19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Podsumowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie żywności ...  [2017-10-26]

Podsumowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie żywności
”Od pola do stołu”

Brak odpowiedniego nadzoru i kontroli podczas produkcji może doprowadzić do zanieczyszczeń produktów żywnościowych substancjami chemicznymi, biologicznymi a czasem ciałami obcymi. Bardzo ważna jest świadomość, że żywność, którą spożywamy nie zagraża naszemu zdrowiu i życiu, bo naturalną potrzebą człowieka jest zapewnienie  o jego bezpieczeństwie.

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz drugi zorganizował konkurs wiedzy promujący bezpieczeństwo na wszystkich ogniwach produkcji żywności pn. „Od pola do stołu”. Konkurs odbył się podczas, zbieżnej tematycznie, konferencji „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”
w dniu 20 października 2017 roku, w Łękuku Małym. Uczestniczyli w nim rolnicy - producenci, przetwórcy produktów rolno-spożywczych, organizatorzy turystyki wiejskiej - 18 osób.


Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja Oceniająca w składzie:
Przewodnicząca – Grażyna Kuczyńska główny specjalista w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie,

Członkowie: - Jolanta Fabiszewska Zastępca Powiatowego Lekarza w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olecku oraz Marianna Czaplicka Kierownik Oleckiego Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Olsztynie,

Członek i Sekretarz – Dorota Michniewicz specjalista produkcji zwierzęcej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Konkurs przeprowadzono w formie pisemnej, polegającej na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Tematyka pytań obejmowała zdrowotność i ochronę roślin, zdrowie i dobrostan zwierząt, identyfikację i rejestrację zwierząt, choroby odzwierzęce, produkcję, przetwórstwo, przechowywanie i przygotowanie żywności do spożycia oraz sprzedaż bezpośrednią. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik mógł otrzymać jeden punkt, a łącznie za odpowiedzi prawidłowe w całym teście 20 punktów. Trzy osoby walczyły o pierwsze i drugie miejsce w dodatkowej rozgrywce.
Najwyższa punktacja odpowiedzi stanowiła 19, a najniższa 9 punktów.

Po zakończeniu komisyjnej oceny testów i sporządzeniu stosownej dokumentacji, organizatorzy dokonali podsumowania konkursu.

Wyniki konkursu na podstawie testu pisemnego i dogrywki ustnej:
I miejsce –  19 punktów, Marianna Koss, prowadząca gospodarstwo agroturystyczne „Siedlisko na półwyspie”
w miejscowości Wierzba w powiecie piskim,

II miejsce – 16 punktów + 1 punkt z losowania, Krzysztof Aleszczyk, gospodarstwo produkujące bydlo w miejscowości LepakI Małe w powiecie ełckim,
III miejsce –  16 punktów, Krystyna Putra, gospodarstwo w miejscowości Markowskie w powiecie oleckim.

Dyplomy, nagrody, wyróżnienia i podziękowania wręczyli Zdzisław Kamiński – Dyrektor Oddziału Olecko Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Olsztynie, Dariusz Wasiela – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Mirosław Borowski - Zastępca Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Piotr Chlebus – lekarz Vet-Ol w Olecku, Krzysztof Krasowski - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Olecku oraz Edukator w Nadleśnictwie Olecko RDLP Białystok - Piotr Wydra.


Nagrody ufundowali:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurska  Izba Rolnicza w Olsztynie,
Urząd  Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Bank Spółdzielczy w Olecku,
Vet-Ol w Olecku,
Nadleśnictwo Olecko RDLP Białystok.

Galeria zdjęć

Organizator konkursu Grażyna Kuczyńska

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.