21.10.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Podsumowanie konferencji "Ochrona środowiska ...  [2017-10-27]

Podsumowanie konferencji „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności” 
w Łękuku Małym.

W dniu 20 października 2017 roku odbyła się coroczna konferencja z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców obszarów wiejskich, organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s.
w Olsztynie Oddział Olecko.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

W programie konferencji kolejno wystąpili prelegenci:
•  dr Jerzy Próchnicki  z Bayer CropScience z wykładem nt. „Produkcja i ochrona roślin w rolnictwie zrównoważonym, 
   bezpieczna dla środowiska i człowieka”,
•  dr Jacek Postupolski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z wykładem „Ochrona zdrowia publicznego
   i bezpieczeństwo żywności”,
•  lekarz wet. Jolanta Fabiszewska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku z  najważniejszymi przepisami
   w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

Problematyka poruszona podczas konferencji jest konsekwencją spostrzeżeń poczynionych podczas naszej codziennej pracy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa żywności. Pojawiające się kryzysy na rynku spożywczym pokazują rolę jakości i bezpieczeństwa żywności. W sytuacji, gdy łańcuch żywnościowy staje się coraz dłuższy i bardziej skomplikowany nie powinny mieć miejsca – nieświadomość i niewiedza. Należy podkreślić, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się na rynku globalnym jest bezpieczna dla zdrowia.

Od 1991 roku trwa ciągły proces regulacyjny, zmierzający do ograniczenia lub usuwania jakichkolwiek niebezpieczeństw dla ludzi, zwierząt i środowiska ze strony produkcji rolniczej, zwłaszcza środków ochrony roślin. Jeden z producentów środków ochrony roślin zainicjował działania z zakresu Dbałość o Produkt i jego Stosowanie. Jego najważniejsze zasady obejmują spójne podejście do dbałości o produkt i jego stosowanie w obrębie całego łańcucha jego wykorzystania,
a także systemowe traktowanie wszelkich aspektów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia stosującego, konsumenta oraz ochrony środowiska. Bayer prowadzi długofalowe programy edukacyjne – takie, jak „Grunt to bezpieczeństwo“, poprzez które rolnicy podwyższają swoje umiejętności z zakresu odpowiedzialnych praktyk agrotechnicznych. Efekty programu, to również tysiące ton zebranych w całym kraju opakowań po środkach ochrony roślin. Podczas prelekcji omówiono  wszystkie obszary tematyczne ważne dla rolników w drodze do zrównoważenia produkcji  w ich gospodarstwach, sięgając dużo dalej, niż najlepsze praktyki rolnicze.

Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą nierozerwalnie powiązane – argumentował dr Jacek Postupolski. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła chorób i niedożywienia, w szczególności dotykającego niemowląt i małych dzieci, osoby starsze i chore. Pamiętajmy o zasadzie: Wiedza = Zapobieganie, ponieważ bardzo dużo zależy od nas. A więc, co możemy zrobić dla bezpieczeństwa żywności? Ważne jest 5 kroków:


•  utrzymanie czystości (mycie rąk przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowania, mycie powierzchni
   i sprzętu z nią stykających się, ochrona przed owadami i zwierzętami,
•  oddzielanie żywności surowej od ugotowanej (używanie oddzielnego sprzętu, magazynowanie w oddzielnych
    pojemnikach),
•  dokładne gotowanie, w wysokich temperaturach,
•  przechowywanie w odpowiedniej temperaturze,
•  używanie bezpiecznej wody i żywności.

Każda substancja, która nie jest celowo dodawana do żywności, a jest w niej obecna w następstwie procesu produkcji, włączając poszczególne etapy uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt oraz ich leczenia, a także wytwarzania, przetwarzania, przygotowywania żywności, uzdatniania, pakowania, transportu lub przechowywania, albo jest następstwem zanieczyszczenia środowiska jest traktowana jako chemiczne zanieczyszczenie żywności.

Problematyka bezpieczeństwa żywności była mottem przewodnim konkursu „Od pola do stołu”. Osoby, które  wcześniej zadeklarowały chęć udziału,  pisały  przez 20 minut test. W tym czasie pozostali uczestnicy konferencji poznawali historię miejsca, w które ich zaproszono. Folwark Łękuk znajduje się w sercu Dzikich Mazur, w otulinie Puszczy Boreckiej nad urozmaiconym brzegiem jeziora Łękuk.

Pagórkowaty krajobraz przypomina małe Beskidy, a zasiedla go różnorodna fauna: 139 gatunków ptaków, w tym 128 objętych ścisłą ochroną gatunkową, 15  wilków oraz kilkaset rogatych jeleni, łosi i saren. Na fundamentach mazurskiego folwarku, w 2015 r. powstał stylowy hotel  – Folwark Łękuk z 40 pokojami i 4 apartamentami. Stary Spichlerz, który działa nieco dłużej, oferuje 25 miejsc w komfortowych pokojach rodzinnych oraz klimatyczną salę kominkową (łącznie ponad 100 miejsc noclegowych). Architektura i wystrój obiektów nawiązują do przyrodniczego raju, w którym są zlokalizowane. Dominują drewno, cegła, kamień polny, kuty metal.

Gospodarze, rodzina młodych ludzi, zostawili dom, wygodne życie w podwarszawskim Zalesiu, stabilną firmę
w Warszawie, i wrócili na rodzinne Mazury. Włożyli w Łękuk oszczędności całego życia, zaciągnęli kredyt, który będą pewnie spłacać jeszcze ich dzieci i wnuki. Harowali, jak mówią, przez kilka lat od świtu do nocy. Pięknie wykończone budynki, okazała recepcja, sale konferencyjne - są dowodem na poniesiony wysiłek, trud i determinację inwestorów.

Zwieńczeniem programu konferencji był czas na wręczenie laureatom konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz wcześniej rozstrzygniętego konkursu fotograficznego dyplomów, nagród, wyróżnień.
Podczas konferencji zorganizowano trzy stoiska informacyjno-promocyjne: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Olsztynie, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie oraz Eko-Piekarni w Wydminach.

Miło było słyszeć głosy uczestników (86 osób), którzy w trakcie i po spotkaniu wyrażali swoje zadowolenie
z uczestnictwa w konferencji, doboru tematów i włączenia do przebiegu konferencji konkursu wiedzy, ściśle związanego tematycznie. Usłyszeliśmy od Państwa, że z przyjemnością uczestniczyliście w spotkaniu zorganizowanym przez nas w Folwarku Łękuk.
My ze swej strony zapewniamy, że miło było Państwa gościć!

Konferencję dofinansowano ze środków:
1.    Dotacji podmiotowej z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego,
2.    Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie,
3.    Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie,
4.    Starostwa Powiatowego w Ełku,
5.    Starostwa Powiatowego w Olecku,
6.    Banku Spółdzielczego w Olecku,
7.    Bayer CropScience w Warszawie.

Pragniemy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Pomoc, jaką Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Grażyna Kuczyńska

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.