19.10.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego  [2017-11-22]

Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego rozpoczęta.

Podczas konferencji we wrześniu 2017 r. nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej -  „CAP 2020. Towards sustainable agriculture“ w Tallinnie, fundacja WWF ogłosiła kolejną edycję konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego.

Nagroda jest przyznawana rolnikom stosującym praktyki przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego,
w szczególności ograniczające odpływ biogenów (związków azotu i fosforu) do wód.


Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód, jest największym problemem środowiskowym Morza Bałtyckiego. Często obwinia się za to rolników, jako że ich działalność powoduje blisko połowę dopływu azotu i fosforu do morza. Duża ilość azotu i fosforu w wodzie powoduje zakwit glonów i sinic i prowadzi do powstawania obszarów o ograniczonej ilości tlenu w wodzie, a nawet martwych stref, w których zamiera wszelkie życie. Sektor rolnictwa może jednak znacznie ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do wód. Jak pokazuje konkurs na Rolnika Roku, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania tej emisji i zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rolnictwa, w gospodarstwach rolnych w zlewisku Bałtyku. Konkurs ma również za zadanie promować współpracę w regionie w celu rozpowszechnienia stosowania dobrych praktyk w sektorze rolnym.

WWF zaprasza do udziału w konkursie
rolników indywidualnych, gospodarstwa rodzinne i przedsiębiorstwa rolne,
zarówno prowadzących produkcję konwencjonalną, jak i ekologiczną.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości:
1000 euro (I miejsce),
500 euro (II miejsce),
300 euro (III miejsce).

Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego,
otrzyma nagrodę  w wysokości 10 000 euro.


Nagroda została ufundowana w 2009 roku przez WWF - Program na rzecz rozwoju ekoregionu Morza Bałtyckiego.
WWF realizuje działania na rzecz ograniczenia spływu związków azotu i fosforu do wód i eutrofizacji Morza Bałtyckiego,
ze szczególnym uwzględnieniem promocji praktyk rolniczych przyjaznych środowisku morskiemu.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 10 marca 2018 roku.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub
pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja WWF Polska,
ul. Mahatmy Gandhiego 3,
02-645 Warszawa z dopiskiem Rolnik Roku.


Zwycięzcę konkursu na etapie krajowym poznamy na wiosnę 2018 roku.

    Kryteria konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy na 2018 dostepne na stronie www.wwf.pl/rolnikroku

Zapraszamy do udziału w konkursie!   

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.