23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym na 2018  [2017-11-23]

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 21 listopada 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2139). Rozporządzenie można znaleźć pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002139

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2139/1

 Do głównych zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją, które będą miały zastosowanie od 2018 r., należą:

 1. rozszerzenie obszaru wdrażania Pakietu 2. Ochrona gleb i wód na obszar całego kraju w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 2. dopuszczenie możliwości realizacji takich samych zobowiązań (tj. w ramach takiego samego wariantu lub pakietu, jeśli nie jest on podzielony na warianty) w zakresie wariantów Pakietu 2., Pakietu 3. oraz wariantów Pakietów 4. i 5.;
 3. przekształcenie wybranych warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na analogiczne wymogi:
  • · uprawianie roślin wymienionych na liście, nieuprawianie tytoniu, nieugorowanie gruntów
             – Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone,
  • · stosowanie mieszanek roślin – Wariant 2.1. Międzyplony,
  • · posiadanie dokumentacji przyrodniczej – Pakiet 4. i 5.;
 4. Dostosowanie listy roślin w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do listy upraw w rozumieniu art.44 rozporządzenia nr 1307/2013 stosowanych w dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia (dostosowanie nazw wybranych „upraw”, usunięcie szczawiu z listy, uznawanie za odrębne uprawy mieszanek różniących się składem gatunkowym) oraz dodanie do listy roślin objętych wsparciem w ramach Pakietu 1. konopi włóknistych i mieszanki strączkowej;
 5. Doprecyzowanie wybranych wymogów Pakietu 1. rolnictwo zrównoważone:
  • - na gruntach ornych dodanych w kolejnych latach realizacji zobowiązania, poza wymogiem stosowania 4 upraw w danym roku, będzie obowiązywało również zachowanie elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody, posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej (w wybranym zakresie);
  • ·umożliwienie uzupełnienia chemicznej analizy gleby, w przypadku jej niewykonania w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w drugim roku jego realizacji.
  • doprecyzowanie terminu sporządzenia chemicznej analizy gleby – w zakresie pH, P, K, Mg (tj. składników niezbędnych do opracowania planu nawożenia będącego załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej) - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • obniżenie poziomu sankcji za niewykonanie na gruntach ornych chemicznej analizy gleby w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji zobowiązania do 6%.
 6. ograniczenie maksymalnej powierzchni wsparcia w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - maksymalna powierzchnia wsparcia tj. 5 ha będzie odnosiła się do gatunków wymienionych w załączniku nr 4 (a nie, jak dotychczas, odmian tych gatunków) lub odmian regionalnych i amatorskich.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.