17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Historia Jesiennych Targów Rolniczych "Wszystko dla Rolnictwa"

 

Pierwsza edycja Jesiennych Targów Rolniczych "Wszystko dla Rolnictwa" odbyła się w dniach 26-27 września 1994 r. Inicjatorem tej imprezy wystawienniczej był, nieżyjący już, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie dr Tadeusz Fiołna oraz ówczesny Wojewoda Olsztyński dr Janusz Lorenz.

W pierwszej edycji udział wzięło 56 wystawców, głównie z krzewami, a Targi odwiedziło 2 tys. osób. Podczas tych targów gościliśmy delegację specjalistów z Departamentu Cotes d’Armor z Federacji Wspólnego Użytkowania Sprzętu Rolniczego CUMA. Odbyła się także konferencja międzynarodowa pod nazwą „Przeobrażenia w rolnictwie i doradztwie rolniczym wschód-zachód” z udziałem przedstawicieli Francji, Rosji, Białorusi i Polski.


W 1997 roku swoje produkty prezentowało już 170 wystawców, a targi odwiedziło 14 tys. osób.

W czasie Jubileuszowych X Jesiennych Targów Rolniczych w 2003 roku wystawiło się 320 wystawców, a odwiedzających było 27 tys. osób. W dalszych latach liczba wystawców i zwiedzających zwiększała się.

W ubiegłorocznych, XIV Jesiennych Targach Rolniczych, wzięła udział rekordowa liczba 370 wystawców.

Targi nabrały charakteru międzynarodowego, udział w nich biorą wystawcy z państw całej Europy, m.in. Francji, Włoch, Niemiec. Dzięki nim podpisano umowę o partnerstwie pomiędzy Naszymi Targami a Salonem Rolniczym z francuskiego Departamentu Cotes d’Armor. Porozumienie takie podpisano w 1999 roku.  Dzisiaj gościmy na naszej imprezie jego sygnatariusza ze strony francuskiej Pana Jeana Le Flocha z Rady Generalnej Departamentu.

Rozwój Jesiennych Targów Rolniczych "Wszystko dla Rolnictwa"

Edycja
Targów
Rok Liczba wystawców Liczba
zwiedzających
I 1994 56 2 000
II 1995 68 2 000
III 1996 75 3 500
IV 1997 170 14 000
V 1998 186 20 000
VI 1999 211 24 000
VII 2000 254 26 000
VIII 2001 258 24 000
IX 2002 308 24 000
X 2003 320 27 000
XI 2004 326 31 000
XII 2005 346 60 000
XIII 2006 348 42 000
XIV 2007 370 48 000
XV 2008 376 40 000

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.