18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Praca

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • CV i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i dokumentów uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych przy danym stanowisku pracy – o ile są wymagane.

Kandydaci składają wymagane dokumenty:

  • w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka lub pocztą w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Nabór – ogłoszenie nr ..” pocztą lub osobiście - o terminie złożenia  dokumentów, decyduje data wpływu do WMODR,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@w-modr.pl – w tytule e-maila należy wpisać  „Nabór – ogłoszenie nr ..” – o terminie złożenia dokumentów decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty  elektronicznej.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i nie odebraniu dokumentów w terminie 10 dni, dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do naboru są niszczone, a przesłane pocztą elektroniczną e-mail kasowane.

W przypadku wpływu do Ośrodka dokumentów aplikacyjnych poza procesem rekrutacji, dokumenty te nie będą przechowywane i zostaną zniszczone.

Nazwa stanowiska

Data ogłoszenia konkursu Stan ogłoszenia
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu
15.01.2019 r. Aktualne
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie 04.01.2019 r. Zakończone
24.12.2018 r. Zakończone
Sekretarka w Dziale Kadr i Organizacji Pracy 20.12.2018 r. Zakończone
13.12.2018 r. Zakończone
13.12.2018 r. Zakończone
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach 13.12.2018 r. Zakończone
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie 13.12.2018 r. Zakończone
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie
13.12.2018 r. Nierozstrzygnięte
24.10.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach obsługa gminy – Bartoszyce 24.10.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie obsługa gminy - Lelkowo 24.10.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu obsługa gminy - Rychliki 24.10.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie obsługa gminy - Reszel 24.10.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcyw Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego
w Lidzbarku Warmińskim obsługa gminy – Lidzbark Warmiński
24.10.2018 r. Rozstrzygnięte
11.10.2018 r. Nierozstrzygnięte
Księgowa - kasjerka w Dziale Kiegowośći w Centrali WMODR 19.09.2018 r. Rozstrzygnięte
Sekretarka w Dziale Organizacji i Kadr w Centrali WMODR 19.09.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach obsługa gminy - Bartoszyce
11.09.2018 r. Nierozstrzygnięte
10.09.2018 r. Rozstrzygnięte
Specjalisty w Dziale Technologii Produkcji Rolniczej w Oddziale WMODR w Olecku 10.09.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie obsługa gminy - Reszel 10.09.2018 r. Nierozstrzygniete
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ełku obsługa gminy - Stare Juchy
10.09.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie obsługa gminy - Lelkowo 10.09.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu, obsługa gminy Rychliki 10.09.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach obsługa gminy - Bisztynek 16.08.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie obsługa gminy - Lelkowo 09.08.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu, obsługa gminy Rychliki 09.08.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradców w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu, obsługa gminy Biała Piska – 1 etat; obsługa gminy Orzysz – 1 etat 09.08.2018 r. Zakończone
09.08.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu, obsługa gminy Rychliki 23.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Specjalisty w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
w Oddziale WMODR w Olecku
19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Specjalisty w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
w Centrali WMODR
19.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Specjalisty w Dziale Technologii Produkcji Rolniczej w Oddziale WMODR w Olecku 19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradców w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu, obsługa gminy Biała Piska – 1 etat; obsługa gminy Orzysz – 1 etat 19.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Iławie obsługa gminy - Iława 19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie obsługa gminy - Lelkowo 19.07.2018 r. Nierozstrzygnięte
Głównego Specjalisty - Kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska
19.07.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek 17.04.2018 r. Nierozstrzygnięte
Specjalisty w Centrum WMODR z siedzibą w Olsztynie w  Dziale Technologii Produkcji Rolniczej 13.04.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek 30.03.2018 r. Nierozstrzygnięte
08.03.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek 27.02.2018 r. Nierozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach – obsługa gminy Górowo Iławeckie
14.02.2018 r. Rozstrzygnięte
Specjalista do spraw  produkcji roślinnej w Oddziale Olecko 15.01.2018 r. Rozstrzygnięte
Poligraf w Centrum WMODR z siedzibą w Olsztynie w Sekcji Wydawnictw i Informacji .15.01..2018 r. Rozstrzygnięte
15.01.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – obsługa gminy Olsztynek
15.01.2018 r. Nierozstrzygniete
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu – obsługa gminy Ruciane Nida
15.01.2018 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach – obsługa gminy Górowo Iławeckie
15.01.2018 r. Nierozstrzygniete
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Szczytnie – obsługa gminy Pasym (umowa na zastępstwo) 04.12.2017 r. Nierozstrzygniete
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Węgorzewie
– obsługa gminy Węgorzewo
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
04.12.2017 r. Anulowano
Doradcy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu
 – obsługa gminy Ruciane Nida
04.12.2017 r.  Nierozstrzygniete
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
04.12.2017 r.  Rozstrzygnięte
04.12.2017 r.  Nierozstrzygniete
04.12.2017 r.  Rozstrzygnięte
04.12.2017 r. Rozstrzygnięte
Specjalista do spraw  produkcji roślinnej w Oddziale Olecko 14.09.2017 r.  Nierozstrzygniete
Księgowa, Księgowa-kasjerka 05.09.2017 r. Rozstrzygnięte
Doradca rolniczy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olecku; Specjalista w oddziale Olecko 04.08.2017 r. Rozstrzygnięte
Pracownik do spraw bezpieczeństwa informacji, zarzadzania kryzysowego i spraw obronnych 10.07.2017 r. Rozstrzygnięte
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.