20.04.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Produkcja roślinna  |  Produkcja zwierzęca  |  Plony płodów rolnych
 


Pracownicy Działu Technologii Produkcji Rolniczej:

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak - p.o. Kierownika Działu, Główny specjalista ds. produkcji integrowanej oraz produkcji roślin zbożowych, oleistych (w tym rzepaku) i ziół - pokój nr 38
tel. 89/ 526 44 39, wew. 34;  tel. kom. 665 891 386

mgr inż. Jerzy Bancewicz Główny specjalista ds. chowu i hodowli koni, owiec, kóz i drobnego inwentarza,
koordynator Techniki Ochrony Roślin
- pokój nr 35
tel. 89/ 526 44 39, wew. 53;  tel. kom. 697 632 064


mgr inż. Magdalena Pusz - Starszy specjalista ds. ogrodnictwa, sadownictwa, rzepaku - pokój nr 34,
tel.
89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom. 665 991 329

mgr inż. Ewa Jaworska - Specjalista ds. produkcji roślinnej: roślin okopowych (w tym ziemniaka),
motylko
watych drobno i grubonasiennych oraz kukurydzy na ziarno - pokój nr 38,

tel.
89/ 526 44 39, wew. 34; tel. kom. 665 920 379

mgr inż. Sylwia Walesieniuk - Stażysta specjalista ds. produkcji bydła mięsnego, bydła mlecznego,
roślin pastewnych i użytków zielonych - pokój nr 34
tel.
89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom. 665 880 978

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr inż. Józef Żyliński – Główny specjalista ds. mechanizacji i budownictwa inwentarskiego, OZE
tel. 87/ 520 30 31-32, tel. kom. 695 990 246

mgr inż. Dorota Michniewicz - Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
tel. 87/ 520 30 31-32, tel. kom. 665 890 158

mgr inż. Magdalena Ronkiewicz
- Stażysta specjalista ds. produkcji roślinnej
tel. 87/ 520 30 31-32, tel. kom.


Do zadań Działu Technologii Produkcji Rolniczej:

 • podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w stosowaniu nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli zwierząt;
 • inicjowanie, współudział i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, pokazów i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekologicznej;
 • ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich, po przez: propagowanie zasad prawidłowego nawożenia
  i ochrony roślin; odpowiedniej uprawy roli, właściwej techniki siewu, odpowiedniej pielęgnacji oraz precyzji w technice ochrony roślin i zbiorach;
 • wspieranie rozwoju produkcji żywności ekologicznej, rolnictwa ekologicznego;
 • wdrażanie i upowszechnianie elementów technologii produkcji przyjaznych środowisku naturalnemu;
 • udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu wniosków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy (sporządzanie: planów nawozowych, planów rolno-środowiskowych, planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych, wniosków o płatności bezpośrednie, wniosków do działań PROW na lata 2007-2013, PROW na lata 2014–2020 i innych funduszy strukturalnych;
 • współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, instytucjami doradztwa rolniczego
  i instytucjami i organizacjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich oraz mediami
  w obszarze zadań realizowanych przez dział;
 • publikowanie zagadnień związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i ekologiczną.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.