15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Produkcja roślinna  |  Produkcja zwierzęca  |  Plony płodów rolnych
 


Pracownicy Działu Technologii Produkcji Rolniczej:

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak - p.o. Kierownika Działu, Główny specjalista ds. produkcji integrowanej oraz produkcji roślin zbożowych, oleistych (w tym rzepaku) i ziół - pokój nr 38
tel. 89/ 526 44 39, wew. 40;  tel. kom. 665 891 386

mgr inż. Jerzy Bancewicz Główny specjalista ds. chowu i hodowli koni, owiec, kóz i drobnego inwentarza,
koordynator Techniki Ochrony Roślin
- pokój nr 35
tel. 89/ 526 44 39, wew. 53;  tel. kom. 697 632 064


mgr inż. Magdalena Pusz - Starszy specjalista ds. ogrodnictwa, sadownictwa, rzepaku - pokój nr 34,
tel.
89/ 526 44 39, wew. 34; tel. kom. 665 991 329

mgr inż. Ewa Jaworska - Specjalista ds. produkcji roślinnej: roślin okopowych (w tym ziemniaka),
motylko
watych drobno i grubonasiennych oraz kukurydzy na ziarno - pokój nr 38,

tel.
89/ 526 44 39, wew. 34; tel. kom. 665 920 379

mgr inż. Sylwia Walesieniuk - Stażysta specjalista ds. produkcji bydła mięsnego, bydła mlecznego,
roślin pastewnych i użytków zielonych - pokój nr 34
tel.
89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom. 665 880 978

dr inż. Rodian Pawłowski  - Starszy specjalista ds. trzody chlewnej - pokój nr 34
tel.
89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom.
695 550 460

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr inż. Józef Żyliński – Główny specjalista ds. mechanizacji i budownictwa inwentarskiego, OZE
tel. 87/ 520 30 31-32, tel. kom. 695 990 246

mgr inż. Dorota Michniewicz - Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
tel. 87/ 520 30 31-32, tel. kom. 665 890 158

mgr inż. Magdalena Ronkiewicz
- Stażysta specjalista ds. produkcji roślinnej
tel. 87/ 520 30 31-32, tel. kom.


Do zadań Działu Technologii Produkcji Rolniczej:

 • podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w stosowaniu nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli zwierząt;
 • inicjowanie, współudział i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, pokazów i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekologicznej;
 • ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich, po przez: propagowanie zasad prawidłowego nawożenia
  i ochrony roślin; odpowiedniej uprawy roli, właściwej techniki siewu, odpowiedniej pielęgnacji oraz precyzji w technice ochrony roślin i zbiorach;
 • wspieranie rozwoju produkcji żywności ekologicznej, rolnictwa ekologicznego;
 • wdrażanie i upowszechnianie elementów technologii produkcji przyjaznych środowisku naturalnemu;
 • udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu wniosków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy (sporządzanie: planów nawozowych, planów rolno-środowiskowych, planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych, wniosków o płatności bezpośrednie, wniosków do działań PROW na lata 2007-2013, PROW na lata 2014–2020 i innych funduszy strukturalnych;
 • współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, instytucjami doradztwa rolniczego
  i instytucjami i organizacjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich oraz mediami
  w obszarze zadań realizowanych przez dział;
 • publikowanie zagadnień związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i ekologiczną.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.