22.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

KREDYTY

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT  ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W IV KWARTALE 2017 R.
WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

      Podane poniżej ceny ziemi są wykorzystywane przy ocenie planów przedsięwzięć inwestycyjnych potencjalnych kredytobiorców, ubiegających sie o kredyty preferencyjne z linii kredytowych ze zwiększonymi dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, na:

  • Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
  • Kredyty na zakup gruntów rolnych (linia Z),
  • Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolnków (linia MRcsk),

Od dnia 15.03.2018 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane przy opiniowaniu planów przedsięwzięć gospodarczych składanych przez osoby ubiegające się o kredyty inwestycyjne z linii ze zwiększonymi dopłatami ARiMR do ich oprocentowania.

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2017 r.,
wg danych Głównego Urzędu Statystycznego
(obowiązują od 15. marca 2018 r. do
dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

 Lp.

Województwo

Ceny gruntów ornych w złotych za hektar

grunty ogółem

grunty dobre

grunty średnie

grunty słabe

1.

dolnośląskie

35 700,00  49 117,00  36 288,00  25 750,00 

2.

kujawsko-pomorskie

57 479,00  68 425,00  57 184,00  36 211,00 

3.

lubelskie

31 732,00  46 898,00  31 330,00  20 437,00 

4.

lubuskie

29 491,00  54 600,00  28 933,00  24 050,00 

5.

łódzkie

37 255,00  52 545,00  38 522,00  27 470,00 

6.

małopolskie

31 766,00  40 194,00  28 577,00  21 368,00 

7.

mazowieckie

40 279,00  55 913,00  40 383,00  32 027,00 

8 .

opolskie

47 094,00  69 029,00  44 434,00  30 337,00 

9 .

podkarpackie

25 144,00  30 862,00  24 301,00  17 696,00 

10.

podlaskie

38 047,00  49 875,00  40 934,00  30 574,00 

11.

pomorskie

39 198,00  59 357,00  38 042,00  34 162,00 

12.

śląskie

38 779,00  61 500,00  40 569,00  23 631,00 

13.

świętokrzyskie

29 391,00  37 693,00  26 306,00  18 511,00 

14.

warmińsko-mazurskie

41 789,00  44 150,00  44 303,00  32 903,00 

15.

wielkopolskie

58 945,00  74 241,00  61 672,00  42 335,00 
16.

zachodniopomorskie

28 694,00  34 461,00  29 538,00  20 766,00 

POLSKA

42 455,00  53 476,00  43 268,00  30 210,00 

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

   Źródło:
    - Ministerstwo Rolnictwa -
www.minrol.gov.pl
    - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

     CENY OBROTÓW GRUNTAMI ROLNYMI W LATACH 2008 - 2018

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.