18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

KREDYTY

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT  ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W IV KWARTALE 2017 R.
WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

      Podane poniżej ceny ziemi są wykorzystywane przy ocenie planów przedsięwzięć inwestycyjnych potencjalnych kredytobiorców, ubiegających sie o kredyty preferencyjne z linii kredytowych ze zwiększonymi dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, na:

  • Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
  • Kredyty na zakup gruntów rolnych (linia Z),
  • Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolnków (linia MRcsk),

Od dnia 15.03.2018 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane przy opiniowaniu planów przedsięwzięć gospodarczych składanych przez osoby ubiegające się o kredyty inwestycyjne z linii ze zwiększonymi dopłatami ARiMR do ich oprocentowania.

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2017 r.,
wg danych Głównego Urzędu Statystycznego
(obowiązują od 15. marca 2018 r. do
dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

 Lp.

Województwo

Ceny gruntów ornych w złotych za hektar

grunty ogółem

grunty dobre

grunty średnie

grunty słabe

1.

dolnośląskie

35 700,00  49 117,00  36 288,00  25 750,00 

2.

kujawsko-pomorskie

57 479,00  68 425,00  57 184,00  36 211,00 

3.

lubelskie

31 732,00  46 898,00  31 330,00  20 437,00 

4.

lubuskie

29 491,00  54 600,00  28 933,00  24 050,00 

5.

łódzkie

37 255,00  52 545,00  38 522,00  27 470,00 

6.

małopolskie

31 766,00  40 194,00  28 577,00  21 368,00 

7.

mazowieckie

40 279,00  55 913,00  40 383,00  32 027,00 

8 .

opolskie

47 094,00  69 029,00  44 434,00  30 337,00 

9 .

podkarpackie

25 144,00  30 862,00  24 301,00  17 696,00 

10.

podlaskie

38 047,00  49 875,00  40 934,00  30 574,00 

11.

pomorskie

39 198,00  59 357,00  38 042,00  34 162,00 

12.

śląskie

38 779,00  61 500,00  40 569,00  23 631,00 

13.

świętokrzyskie

29 391,00  37 693,00  26 306,00  18 511,00 

14.

warmińsko-mazurskie

41 789,00  44 150,00  44 303,00  32 903,00 

15.

wielkopolskie

58 945,00  74 241,00  61 672,00  42 335,00 
16.

zachodniopomorskie

28 694,00  34 461,00  29 538,00  20 766,00 

POLSKA

42 455,00  53 476,00  43 268,00  30 210,00 

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

   Źródło:
    - Ministerstwo Rolnictwa -
www.minrol.gov.pl
    - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

     CENY OBROTÓW GRUNTAMI ROLNYMI W LATACH 2008 - 2018

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.