22.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Aktualne   I   Harmonogram szkoleń   I   Gazeta   I   Broszury i ulotki   I   Targi   I   Konkursy 


  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Olsztynie
upoważniony został przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego
środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie stosowania środków
ochrony roślin sprzętem naziemnym
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych
oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie


Dla osób zamierzających wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym organizowane są odpłatne szkolenia:

- podstawowe (14 godzin dydaktycznych)
- uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe (7 godzin dydaktycznych)

Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (niezależnie czy uprawnienia wydano na podstawie nowej, czy starej ustawy). Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym wzięły udział osoby, których kwalifikacje są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia ukończenia szkolenia na okres 5 kolejnych lat.

Program szkoleń obejmuje następującą tematykę:
 - wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 - charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 - integrowana ochrona roślin
 - technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 - zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 - bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Odpłatność: zgodnie z cennikiem usług WMODR z siedzibą w Olsztynie


                                Szkolenia organizowane są na terenie działania wszystkich 
                                        Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. 

Więcej informacji o terminach szkoleń oraz naborze kandydatów uzyskają Państwo w:

1. Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego

2. Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw pod nr. tel. (89) 535 76 84, wew. 46 lub 44

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wystawienia i uprawniają do:

   1.  wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie
   2.  nabywania środków ochrony roślin

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.