15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Teleinformatyki

| FADN |


Pracownicy Działu Teleinformatyki:

mgr Marcin Cyrankowski - Kierownik Działu, Administrator sieci - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 56; tel. kom. 695 990 231

mgr inż. Marcin Hojda - Administrator sieci - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 56; tel. kom. 665 890 477


Pracownicy Sekcji FADN:

mgr inż. Małgorzata Gąska - Kordynator wojewódzki Polskiego FADN, Główny specjalista - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 43; tel. kom. 665 890 146

mgr inż. Renata Gazda - Główny specjalista - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 43; tel. kom. 665 890 151

Pracownicy Sekcji w Oddziale w Olecku:

inż. Anna Jaroszewicz - Główny specjalista
tel. 87/ 520 30 31, tel. kom. 697 632 432
 


Do zadań Działu Zastosowań Teleinformatyki należy:

1)     wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych upowszechniających wiedzę rolniczą;
2)     wdrażanie techniki e-learningu w doskonaleniu zawodowym rolników i doradców;
3)     tworzenie i administrowanie siecią komputerową Ośrodka Doradztwa;
4)     serwis sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
5)     prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych;
6)     prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej;
7)     prowadzenie redakcji stron internetowych Ośrodka Doradztwa;
8)     obsługa multimedialna zadań doradczych realizowanych w Ośrodku Doradztwa;
9)     prowadzenie instruktażu i szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie obsługi podstawowych

        aplikacji informatycznych używanych w Ośrodku Doradztwa;
10)   współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie,
        szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzania i organizacji
        pracy w gospodarstwie rolnym;
11)    koordynowanie zadań wynikających z udziału w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;
12)   prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;
13)   prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;
14)   organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą,
        nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
15)   wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej
        lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych
        i zagranicznych.


Do zadań Sekcji FADN należy:

1)    koordynowanie zadań wynikających z udziału w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;
2)    współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Sekcji, z instytucjami i jednostkami określonymi
w ustawie,
       szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzani
i organizacji pracy
       w gospodarstwie rolnym

3)    prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

4)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniającyc
wiedzę rolniczą,
       nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

5)    prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;
6)    wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy 
finansowanej  
       lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji
       krajowych i zagranicznych.

 
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.