20.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Teleinformatyki

| FADN |


Pracownicy Działu Teleinformatyki:

mgr Marcin Cyrankowski - Kierownik Działu, Administrator sieci - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 56; tel. kom. 695 990 231

mgr inż. Marcin Hojda - Administrator sieci - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 56; tel. kom. 665 890 477


Pracownicy Sekcji FADN:

mgr inż. Małgorzata Gąska - Kordynator wojewódzki Polskiego FADN, Główny specjalista - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 43; tel. kom. 665 890 146

mgr inż. Renata Gazda - Główny specjalista - budynek DT
tel. 89/ 535 76 84, wew. 43; tel. kom. 665 890 151

Pracownicy Sekcji w Oddziale w Olecku:

inż. Anna Jaroszewicz - Główny specjalista
tel. 87/ 520 30 31, tel. kom. 697 632 432
 


Do zadań Działu Zastosowań Teleinformatyki należy:

1)     wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych upowszechniających wiedzę rolniczą;
2)     wdrażanie techniki e-learningu w doskonaleniu zawodowym rolników i doradców;
3)     tworzenie i administrowanie siecią komputerową Ośrodka Doradztwa;
4)     serwis sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
5)     prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych;
6)     prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej;
7)     prowadzenie redakcji stron internetowych Ośrodka Doradztwa;
8)     obsługa multimedialna zadań doradczych realizowanych w Ośrodku Doradztwa;
9)     prowadzenie instruktażu i szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie obsługi podstawowych

        aplikacji informatycznych używanych w Ośrodku Doradztwa;
10)   współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie,
        szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzania i organizacji
        pracy w gospodarstwie rolnym;
11)    koordynowanie zadań wynikających z udziału w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;
12)   prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;
13)   prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;
14)   organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą,
        nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
15)   wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej
        lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych
        i zagranicznych.


Do zadań Sekcji FADN należy:

1)    koordynowanie zadań wynikających z udziału w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;
2)    współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Sekcji, z instytucjami i jednostkami określonymi
w ustawie,
       szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzani
i organizacji pracy
       w gospodarstwie rolnym

3)    prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

4)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniającyc
wiedzę rolniczą,
       nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

5)    prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;
6)    wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy 
finansowanej  
       lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji
       krajowych i zagranicznych.

 
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.