15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Produkcja roślinna

 Rośliny zbożowe | Rośliny oleiste | Rośliny okopowe | Rośliny bobowate | Produkcja ogrodnicza

Lista zalecanych odmian | Odstępstwo rolne |Plony płodów rolnych| Integrowana ochrona roślin |

Integrowana produkcja roślin |

 


Głównym celem doradczym w zakresie produkcji roślinnej jest poprawa efektywności produkcji
w gospodarstwach, poprzez:

 • podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w procesach produkcji roślinnej decydujących o wysokości
  i jakości plonu;
 • propagowanie nowych odmian wysokoplonujących, odpowiednich dla naszego regionu, przede wszystkim
  o zwiększonej zimotrwałości i odporności na choroby;
 • propagowanie odpowiedniej uprawy roli, właściwej techniki siewu, odpowiedniej pielęgnacji oraz precyzji
  w technice ochrony roślin i zbiorach;
 • wdrażanie i upowszechnianie elementów technologii produkcji przyjaznych środowisku naturalnemu;
 • wykorzystanie środków pomocowych dla rolnictwa pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej;
 • podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w procesach produkcji roślinnej.  

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2018.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2017.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2016.

ODSTĘPSTWO ROLNE, czyli wykorzystanie materiału siewnego ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem
jako materiału siewnego.

ZAGOSPODAROWYWANIE OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.