19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Produkt regionalny


 LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH (LPT)

Produkty tradycyjne pozwalają zachować dziedzictwo kulturowe, w tym tak bogate dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Ich atrakcyjność polega na kultywowaniu tradycji wytwarzania, a także podkreśleniu tożsamości z lokalną społecznością oraz naszym regionem.

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) służy:

  • identyfikacji i promocji polskich produktów tradycyjnych;
  • zwiększeniu świadomości konsumentów na temat tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego;
  • promocji regionu oraz własnej działalności;
  • przygotowaniu producentów do ubiegania się o rejestrację produktów na poziomie krajowym i europejskim.

Produkt tradycyjny:

  • jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji (skład, surowce użyte do produkcji, sposób produkcji lub przetworzenia);
  • stanowi element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany;
  • jest elementem tożsamości społeczności lokalnej;
  • za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat.

LPT ma na celu wyłącznie identyfikację tradycyjnych produktów, a nie producentów wytwarzających tradycyjną żywność. Producenci nie są zobowiązani do poddawania się dobrowolnej kontroli, mającej na celu potwierdzenie zgodności produkcji, z metodą wytwarzania zadeklarowaną we wniosku.

Wnioski o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje w zakresie procedury rejestracyjnej oraz pomocy przy wypełnieniu wniosku udziela Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, tel. 89 526 44 36 wew. 49 oraz Kierownicy Zespołów na terenie każdego z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. 

Złożenie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest bezpłatne, w odróżnieniu do rejestracji produktów w europejskim systemie oznaczeń (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność).


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach swojej działalności szkoleniowo-informacyjno-doradczej przyczynia sie do identyfikacji produktów tradycyjnych. W wyniku wspólnych działań z wnioskodawcami, na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane:

miody Ziemi Oleckiej - z dniem 29 czerwca 2016 r.

kawior ze szczupaka - z dniem 18 lipca 2016 r.

gofry pruskie - z dniem 17 marca 2017 r.

warmińska szynka wołowa wędzona - z dniem 17 marca 2017 r.

olsztyneckie jagodzianki - z dniem 8 listopada 2017 r.

kiełbasa polska wędzona z Mazur - z dniem 30 listopada 2017 r.

anielskie ruchańce - z dniem 30 maja 2018 r.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.