15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Produkt regionalny


 LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH (LPT)

Produkty tradycyjne pozwalają zachować dziedzictwo kulturowe, w tym tak bogate dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Ich atrakcyjność polega na kultywowaniu tradycji wytwarzania, a także podkreśleniu tożsamości z lokalną społecznością oraz naszym regionem.

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) służy:

  • identyfikacji i promocji polskich produktów tradycyjnych;
  • zwiększeniu świadomości konsumentów na temat tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego;
  • promocji regionu oraz własnej działalności;
  • przygotowaniu producentów do ubiegania się o rejestrację produktów na poziomie krajowym i europejskim.

Produkt tradycyjny:

  • jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji (skład, surowce użyte do produkcji, sposób produkcji lub przetworzenia);
  • stanowi element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany;
  • jest elementem tożsamości społeczności lokalnej;
  • za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat.

LPT ma na celu wyłącznie identyfikację tradycyjnych produktów, a nie producentów wytwarzających tradycyjną żywność. Producenci nie są zobowiązani do poddawania się dobrowolnej kontroli, mającej na celu potwierdzenie zgodności produkcji, z metodą wytwarzania zadeklarowaną we wniosku.

Wnioski o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje w zakresie procedury rejestracyjnej oraz pomocy przy wypełnieniu wniosku udziela Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, tel. 89 526 44 36 wew. 49 oraz Kierownicy Zespołów na terenie każdego z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. 

Złożenie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest bezpłatne, w odróżnieniu do rejestracji produktów w europejskim systemie oznaczeń (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność).


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach swojej działalności szkoleniowo-informacyjno-doradczej przyczynia sie do identyfikacji produktów tradycyjnych. W wyniku wspólnych działań z wnioskodawcami, na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane:

miody Ziemi Oleckiej - z dniem 29 czerwca 2016 r.

kawior ze szczupaka - z dniem 18 lipca 2016 r.

gofry pruskie - z dniem 17 marca 2017 r.

warmińska szynka wołowa wędzona - z dniem 17 marca 2017 r.

olsztyneckie jagodzianki - z dniem 8 listopada 2017 r.

kiełbasa polska wędzona z Mazur - z dniem 30 listopada 2017 r.

anielskie ruchańce - z dniem 30 maja 2018 r.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.