17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Systemy jakości

KRAJOWY SYSTEM "JAKOŚĆ TRADYCJA"

„Jakość Tradycja” jest systemem służącym wyróżnianiu produktów żywnościowych z uwzględnieniem produktów tradycyjnych wysokiej jakości. Mogą w nim uczestniczyć produkty o tradycyjnym składzie i sposobie wytwarzania, szczególnej jakości lub cechach wyróżniających je na tle innych produktów tej samej grupy. Produkt tradycyjny to taki, który posiada udokumentowaną co najmniej 50-letnią tradycję wytwarzania. Przy produkcji podstawowej wymogiem są tradycyjne rasy i odmiany użytkowane przed 1956 rokiem.  

Więcej informacji o systemie „Jakość Tradycja” na stronie internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Źródło: www.produktyregionalne.pl.


 UNIJNE ZNAKI JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 

Europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, za pomocą trzech znaków - Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności - pozwala konsumentowi odnaleźć produkty charakteryzujące się wysoką jakością i niepowtarzalnym smakiem. System zapewnia również certyfikowanym producentom tych produktów ochronę prawną produktu i zabezpiecza przed jego podrabianiem. 

 

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)

Europejski znak przyznawany wyjątkowej jakości produktom regionalnym, których wszystkie surowce pochodzą
z określonego obszaru geograficznego oraz wszystkie fazy wytwarzania maja miejsce na tym obszarze. Nazwa i wyjątkowa jakość produktu są ściśle związane z miejscem pochodzenia.

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)

Europejski znak przyznawany produktom regionalnym, których co najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się na danym obszarze, a ich jakość, renoma lub inne cechy charakterystyczne związane są z pochodzeniem geograficznym.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)

Europejski znak przyznawany produktom, które są wytwarzane z tradycyjnych surowców, według tradycyjnej receptury lub tradycyjnymi metodami. Nazwa takiego produktu odnosi się do jego specyficznego charakteru lub jest tradycyjnie stosowana dla tego produktu.

Wnioski o rejestrację należy składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje na temat poddziałania "Wsparcie na przystepowanie do systemów jakości" są dostępne na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: www.trzyznakismaku.pl

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.