17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wspólna Polityka Rolna

 PROW 2014-2020Wpólna polityka rolna  I   Linki / aktualności  |  Agroturystyka   I  

Produkt regionalny     |     Dziedzictwo Kulinarne   |   Kursy i Szkolenia


Wspólna Polityka Rolna (WPR) działa na rzecz wsparcia unijnego rolictwa. Dzięki niej europejscy rolnicy mogą zaspokajać potrzeby żywościowe 500 mln obywateli. Ma ona głównie na celu zapewnienie rolnikom odpowiedniego standardu życia, a konsumentom stałego dostępu do bezpiecznej żywności po przystępnych cenach.

WPR powstała w 1962 r. i od tego czasu bardzo się zmieniła i wciąż się zmienia. W ramach reformy z czerwca 2013 r. wyznaczono trzy priorytety:

  • zagwarantowanie rentowej produkcji żywności,
  • zapewnienie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi,
  • wspieranie zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów wiejskich UE.

Środki z budżetu WPR wykorzystywane są na trzy sposoby:

  • wsparcie dochodowe dla rolników, otrzymywane pod warunkiem stosowania zrównoważonych praktyk rolnych (płatności bezpośednie),
  • środki wspierania rynku,
  • środki rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej informacji na temat głównych założeń WPR można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje nt. tworzenia PROW na lata 2014-2020 można znaleźć tutaj i tutaj.

 

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.