23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

System zbierania danych "Agrokoszty"

System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych „AGROKOSZTY”

     W ramach prowadzonego Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych „Polski FADN” zbierane są dane dla  Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych „AGROKOSZTY”, w których gromadzone są szczegółowe dane o poziomie produkcji, poniesionych nakładach i kosztach bezpośrednich dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dane te pozwalają na obliczenie pierwszej kategorii dochodowej, tj. nadwyżki bezpośredniej.
     Zakres gromadzonych danych jest bardzo szczegółowy i odpowiada określonej działalności. Rodzajowa struktura wartości produkcji oraz kosztów bezpośrednich została precyzyjnie zdefiniowana i zgodna jest
z założeniami Unii Europejskiej. Metodologia rachunku nadwyżki bezpośredniej również odpowiada wymogom UE.

Nadwyżka bezpośrednia - jest to roczna wartość produkcji uzyskana z 1 hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia, pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji.

Sposób obliczania nadwyżki bezpośredniej dla rolniczych działalności produkcyjnych
                       I             Wartość produkcji
                       II      –     Koszty bezpośrednie
                       III     =     Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat
                       IV     +     Dopłaty
                       V      =     Nadwyżka bezpośrednia


W ramach nadwyżki bezpośredniej dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej - badanych w systemie AGROKOSZTY - wartość produkcji jest sumą wartości produktów głównych oraz produktów ubocznych znajdujących się w obrocie rynkowym.
W ramach produkcji roślinnej wartość produkcji podawana jest w przeliczeniu na 1 hektar uprawy, obejmuje ona:

      •  wartość produktu głównego, np. ziarna, korzeni (po odjęciu strat powstałych po zbiorze, np. podczas czyszczenia,
          sortowania i przechowywania w magazynie),
      •  wartość produktu ubocznego, np. słomy (tylko w przypadku gdy był on przedmiotem wymiany rynkowej).

     Wartość produkcji w przypadku działalności produkcji zwierzęcej obliczana jest według średniorocznych cen sprzedaży poszczególnych produktów. Od tej wartości odejmowane są straty, czyli upadki zwierząt powstałe w procesie produkcyjnym. Przy wyliczaniu wartości produkcji dla działalności produkcji zwierzęcej nie uwzględnia się wartości obornika i gnojowicy, które są wytwarzane we własnym gospodarstwie.
Koszty bezpośrednie poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej odzwierciedlają koszty ponoszone w całym cyklu produkcji. Składniki kosztów bezpośrednich pochodzące z zewnątrz gospodarstwa określone są według cen zakupu, natomiast składniki kosztów wytwarzane w gospodarstwie (np. materiał siewny, pasze własne z produktów towarowych) - wg cen sprzedaży loco gospodarstwo. Wyjątkiem - w przypadku produkcji zwierzęcej - są pasze własne z produktów nietowarowych (np. kiszonka z kukurydzy), które wyceniane są wg kosztów bezpośrednich poniesionych na ich wytworzenie. Ponadto poszczególne składniki kosztów pomniejszane są o przyznane dotacje.
     Wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności zaprezentowano jako średnie dla całej badanej zbiorowości gospodarstw prowadzących daną działalność. Dla wykazania różnic w poziomie nakładów oraz uzyskanych efektach produkcyjno-ekonomicznych, gospodarstwa pogrupowano według skali ich produkcji. Obrano
3 przedziały skali, tzn. małą, średnia i dużą.
     W 2007 roku rachunki kosztów i dochodów przeprowadzono dla następujących produkcji: jęczmienia jarego, truskawek na GO, traw nasiennych, ziemniaków skrobiowych, krów mamek, macior i matek owczych. W sumie zebrano dane z 29 gospodarstw indywidualnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Opracowała mgr inż. Małgorzata Gąska
na podstawie danych IERiGŻ PIB Warszawa Zakład Rachunkowości Rolnej
Źródło: „Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku”

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.