19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

KALKULACJE PRODUKCJI ROLNICZEJ

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


  KALKULACJE NADWYŻEK BEZPOŚREDNICH DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH

  

A.   Metodyka tworzenia kalkulacji nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych

B. Kalkulacje:

marzec 2017 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak z lochą
- Młode bydło opasowe  

 

wrzesień 2016 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak z lochą
- Młode bydło opasowe  

 

marzec 2016 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak z lochą
- Młode bydło opasowe  

wrzesień 2015 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak (żywienie z paszami przemysłowymi)
- Młode bydło opasowe - Prosiak (żywienie z paszami przemysłowymi)
- Tucznik do 110 kg (żywienie paszami przemysłowymi)  

czerwiec 2015 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)
 

 PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie paszami przemysłowymi)
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)
- Młode bydło opasowe  

         wrzesień 2014 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Ziemniak jadalny
- Owies - Burak cukrowy
- Pszenżyto ozime - Burak pastewny
- Żyto - Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno - Siano łąkowe
- Gryka - Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy - Lucerna
- Łubin biały - Koniczyna
- Łubin wąskolistny  
 
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie paszami przemysłowymi)
- Młode bydło opasowe - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)

 

marzec 2014 roku

Kalkulacja kosztów uprawy
wybranych roślin

Kalkulacja kosztów chowu
wybranych zwierząt

 - Pszenica ozima  - Krowa mleczna (żywienie alkierzowo-pastwiskowe)
 - Pszenica jara  - Bydło opasowe
 - Żyto  - Tucznik (żywienie paszami pełnoporcjwymi)
 - Owies  - Tucznik (żywienie z udziałem zbóż)
 - Jęczmień jary  
 - Pszenżyto ozime  
 - Pszenżyto jare  
 - Mieszanka zbożowa  
 - Kukurydza na ziarno  
 - Kukurydza na kiszonkę  
 - Rzepak ozimy  
 - Rzepak jary  
 - Bobik  
 - Ziemniak jadalny  
 - Lucerna  
 - Koniczyna czerwona  
 - Łąka poddana okresowej renowacji  

 

wrzesień 2013 roku

Kalkulacja kosztów uprawy
wybranych roślin

Kalkulacja kosztów chowu
wybranych zwierząt

 - Pszenica ozima  - Krowa mleczna (żywienie alkierzowo-pastwiskowe)
 - Pszenica jara  - Bydło opasowe
 - Żyto  - Tucznik (żywienie paszami pełnoporcjwymi)
 - Owies  - Tucznik (żywienie z udziałem zbóż)
 - Jęczmień jary  
 - Pszenżyto ozime  
 - Pszenżyto jare  
 - Mieszanka zbożowa  
 - Kukurydza na ziarno  
 - Kukurydza na kiszonkę  
 - Rzepak ozimy  
 - Rzepak jary  
 - Bobik  
 - Burak cukowy  
 - Ziemniak jadalny  
 - Lucerna  
 - Koniczyna czerwona  
 - Łąka poddana okresowej renowacji  

 

czerwiec 2012 roku

Kalkulacja kosztów uprawy
wybranych roślin

Kalkulacja kosztów chowu
wybranych zwierząt

 - Pszenica ozima                                  - Krowa mleczna (żywienie alkierzowo-pastwiskowe)
 - Pszenica jara  - Tucznik (żywienie paszami pełnoporcjwymi)
 - Żyto  - Tucznik (żywienie z udziałem zbóż)
 - Owies  
- Jęczmień jary  
 - Pszenżyto ozime  
 - Pszenżyto jare  
 - Kukurydza na ziarno  
 - Rzepak ozimy  
 - Rzepak jary  

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.