18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

ŚREDNIA POWIERZCHNIA U.R. W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH I KRAJU

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


 

ŚREDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH ORAZ KRAJU W 2017 ROKU

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 05 lutego 2015 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 278 oraz poz. 624) w dniu 21 września 2017 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza informację o wielkości średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2017 roku. 

Jednostka podziału 
administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym 
w 2017 roku (w hektarach)

   województwo dolnośląskie

16,46
   województwo kujawsko-pomorskie 15,77
   województwo lubelskie 7,73
   województwo lubuskie 21,18
   województwo łódzkie 7,72
   województwo małopolskie 4,04
   województwo mazowieckie 8,57
   województwo opolskie 18,51
   województwo podkarpackie 4,77
   województwo podlaskie 12,27
   województwo pomorskie 19,16
   województwo śląskie 7,70
   województwo świętokrzyskie 5,67
   województwo warmińsko-mazurskie 22,79
   województwo wielkopolskie 13,56
   województwo zachodniopomorskie 30,35
   KRAJ 10,65

   Źródło:  Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl 

ARCHIWUM

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.