15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa |
Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia | Podatek VAT


Pracownicy Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym:

mgr inż. Rafał Sobolewski - Kierownik Działu - pokój nr 24
    tel. 89/ 535 76 84, wew. 50; tel./fax 89/ 534 85 90; tel. kom. 665 890 140

-   szkolenia z zakresu ekonomiki i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

-   PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020
-   kredyty preferencyjne
-   płatności obszarowe
-   ubezpieczenia w rolnictwie
-   szacowanie strat w rolnictwie

mgr Radosław Skudlarz - Specjalista  - pokój nr 24
    tel. 89/ 535 76 84, wew. 50; tel/fax 89/ 534 85 90; kom. 695 551 071


mgr Aleksandra Wołosiuk-Burda - Stażysta specjalista  - pokój nr 24
    tel. 89/ 535 76 84, wew. 50; tel/fax 89/ 534 85 90; kom. 665 920 425


Do zadań Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym należy:

 1. Obsługa organizacyjno-administracyjna i doradczo-szkoleniowo-informacyjna zakresu zadań świadczonych dla beneficjentów, których wykonanie decyduje o pozytywnej ocenie merytorycznej pracy działu oraz poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk w dziale w ramach W-MODR, a obejmujących:

  1.  Kredyty preferencyjne i pomocowe fundusze strukturalne z UE, tj:
  Kompleksowe opracowywanie, monitorowanie, analizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez właścicieli gospodarstw rolnych i podmioty gospodarcze z otoczenia rolnictwa, m.in. poprzez tworzenie planów wykonalności przedsięwzięć kredytowanych w ramach dotacji budżetowej i funduszy strukturalnych UE oraz podejmowanie prac wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

  2.  Informacje rynkowe, tj:
  Prowadzenie według przyjętych standardów systemu informacji cenowej, podażowo-popytowej dotyczącej produkcji rolniczej, gromadzenie danych i ich upowszechnianie, monitorowanie oraz analizowanie rynków rolnych.

  3.  Grupy producenckie i ich związki, tj:
  Wspieranie organizowania się rolników w grupy producenckie oraz związki grup, m. in. świadcząc pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z rejestracją oraz wieloletnich planów działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  4.  Koszty i opłacalność produkcji rolniczej, tj:
  Opracowywanie, monitorowanie oraz analiza kosztów produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego i ich opłacalności ekonomicznej, jak też przygotowanie tematów zadań doradczych i ich realizacja.

  5.  Działalność szkoleniową, tj:
  Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradców, w zakresie:

  • zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa do kredytów preferencyjnych oraz pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
  • rachunkowości w gospodarstwach rolnych, w tym podatki,
  • sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym przy wprowadzaniu nowych technologii produkcji, decydujących o jego rozwoju ekonomicznym,
  • podnoszenia wiedzy ekonomicznej rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,
  • analiz ekonomicznych prowadzonej produkcji rolniczej w celu wybrania jak najbardziej efektywnej drogi rozwoju gospodarstwa rolnego. 
 2. Współpraca z instytucjami, zakładami przetwórczymi, organizacjami działającymi w obrębie rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz szkołami i uczelniami oraz jednostakmi badawczo-rozwojowymi, zajmującymi się agrobiznesem.

 3. Wykonywanie zadań wynikających z udziału W-MODR w realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa oraz członkostwa w Unii Europejskiej.

 4. Nadzór nad odpłatnym sporządzaniem przez pracowników W-MODR (cennik usług):
  • ocen opracowań możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
  • analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
  • wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.