22.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

E-usługi

Spot reklamowy

 

Galeria

„Wprowadzenie  e-usług publicznych dla mieszkańców obszarów wiejskich Warmii i Mazur oraz Powiśla poprzez budowę systemu informatycznego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie”

w ramach
Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”
Poddziałanie 7.2.1- „Usługi i aplikacje dla obywateli”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

   Cele projektu : „Rozwój i promocja e-usług „

- szerszy dostęp dla klientów  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz jednostek otoczenia rolnictwa  do informacji z zakresu szeroko pojętego rozwoju wsi  w tym rolnictwa, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju (rozbudowa obecnej strony www.w-modr.pl w celu powiązania z przyszłymi stronami internetowymi , umożliwinie rozpowszechniania opracowań Warminsko-Mazurskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie  w formie elektronicznej za opłatą w formie SMS_a)– przykład pobierania opracowania http://w-modr.pl/index.php?id=731

- promocja usług agroturystycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  jako formy  spędzania wolnego czasu: wortal agroturystyczny http://agroturystyka.warmiamazury.net/

- promowanie idei ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: wortal odnawialne źródła energii http://oze.warmiamazury.net/intro/

- zwiększenie skali wymiany doświadczeń miedzy rolnikami: wortal informacyjny   http://agrorynek.warmiamazury.net/

Cele projektu :  „Poprawa wewnętrznej organizacji Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie”

- rozwój i usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy ( poprzez wdrożenie nowoczesnej infrastruktury sieciowej: nowe nowe , wydajne i stabilne serwery )

- zapewnienie bezpiecznej i niezakłóconej wymiany danych pomiędzy placówkami terenowymi  a główną siedziba firmy (moduł sprzętowy VPN)

- zdalne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych placówek terenowych firmy    (moduł sprzętowy VPN)

- usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez umożliwienie pracownikom zbiorowej komunikacji 
(wideokonferencja – system do wideo komunikacji w podległych placówkach ternowych i siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie  w celu ograniczenia wyjazdów służbowych i połączeń telefonicznych co wiąże się z obniżeniem kosztów i oszczędnościom czasu )

- ułatwienie pracy i usprawnienie prawidłowego dokumentowania  realizowanych zadań przez
pracowników W-MODR (aplikacja webowa – „Elektroniczny System Planowania i Sprawozdawczości") 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Wartość projektu: 1175091,19 zł
- środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 813695,96 zł

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.