17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

E-usługi

Spot reklamowy

 

Galeria

„Wprowadzenie  e-usług publicznych dla mieszkańców obszarów wiejskich Warmii i Mazur oraz Powiśla poprzez budowę systemu informatycznego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie”

w ramach
Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”
Poddziałanie 7.2.1- „Usługi i aplikacje dla obywateli”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

   Cele projektu : „Rozwój i promocja e-usług „

- szerszy dostęp dla klientów  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz jednostek otoczenia rolnictwa  do informacji z zakresu szeroko pojętego rozwoju wsi  w tym rolnictwa, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju (rozbudowa obecnej strony www.w-modr.pl w celu powiązania z przyszłymi stronami internetowymi , umożliwinie rozpowszechniania opracowań Warminsko-Mazurskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie  w formie elektronicznej za opłatą w formie SMS_a)– przykład pobierania opracowania http://w-modr.pl/index.php?id=731

- promocja usług agroturystycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  jako formy  spędzania wolnego czasu: wortal agroturystyczny http://agroturystyka.warmiamazury.net/

- promowanie idei ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: wortal odnawialne źródła energii http://oze.warmiamazury.net/intro/

- zwiększenie skali wymiany doświadczeń miedzy rolnikami: wortal informacyjny   http://agrorynek.warmiamazury.net/

Cele projektu :  „Poprawa wewnętrznej organizacji Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie”

- rozwój i usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy ( poprzez wdrożenie nowoczesnej infrastruktury sieciowej: nowe nowe , wydajne i stabilne serwery )

- zapewnienie bezpiecznej i niezakłóconej wymiany danych pomiędzy placówkami terenowymi  a główną siedziba firmy (moduł sprzętowy VPN)

- zdalne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych placówek terenowych firmy    (moduł sprzętowy VPN)

- usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez umożliwienie pracownikom zbiorowej komunikacji 
(wideokonferencja – system do wideo komunikacji w podległych placówkach ternowych i siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie  w celu ograniczenia wyjazdów służbowych i połączeń telefonicznych co wiąże się z obniżeniem kosztów i oszczędnościom czasu )

- ułatwienie pracy i usprawnienie prawidłowego dokumentowania  realizowanych zadań przez
pracowników W-MODR (aplikacja webowa – „Elektroniczny System Planowania i Sprawozdawczości") 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Wartość projektu: 1175091,19 zł
- środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 813695,96 zł

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.