24.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Rewitalizacja obiektu zabytkowego

 Galeria

"REWITALIZACJA OBIEKTU  ZABYTKOWEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 91 W OLSZTYNIE WRAZ Z PRZYLEGŁĄ INFRASTRUKTURĄ"

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa z dnia 28.10.2011 r. nr UDA-RPWM.04.02-28-010/10-00 do Projektu nt. „Rewitalizacja obiektu zabytkowego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie wraz z przyległą infrastrukturą” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do konkursu nr 02/10/4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2. Rewitalizacja miast.

 Projekt obejmuje rewitalizacje obiektu zabytkowego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie wraz z przyległą infrastrukturą, a także zakup powierzchni na cele szkoleniowo – wystawowe. Projekt przewiduje następujące działania:
- Roboty budowlane we wnętrzu budynku
- Instalacje wewnętrzne
- Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze (oświetlenie, ogrodzenie terenu, nawierzchnia z kostki betonowej i płyt drogowych, trawniki, klomby, rabaty, nasadzenia)
- Wyposażenie pomieszczeń w meble biurowe, konferencyjne i ekspozycyjne, z dostawą i montażem
- Wyposażenie w sprzęt komputerowy, audiowizualny, kopiujący, telefoniczny, RTV, oprogramowanie

Całkowita wartość projektu wynosi - 2 576 093,27 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne - 2 223 001,15 zł
Dofinansowanie za środków europejskich - przyznano w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 556 100,78 zł, stanowiącej nie więcej niż 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu przyniesie następujące efekty:
- poprawa warunków lokalowych i infrastrukturalnych przestrzennych do prowadzenia i rozwoju działalności W-MODR,
- zwiększenie funkcjonalności obiektu dla wszechstronnego doradztwa i informacji rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich, a także poziomu jakości i ilości oraz kompleksowości świadczonych usług,
- wzrost zadowolenia odbiorców usług,
- polepszenie warunków BHP osób korzystających z infrastruktury W-MODR, warunków pracy, warunków trzymania higieny
- polepszenie wzajemnej komunikacji,
- podniesienie estetyki obiektu,
- przywrócenie zabytkowego charakteru wnętrza budynku głównego,
- wprowadzenie prawidłowych rozwiązań logistycznych,
- wyrównanie szans mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego w dostępie do wiedzy rolniczej,
- stworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości rolniczej,
- podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych,
- pogłębienie integracji społeczności regionalnej, poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu,
Promocja regionu i miasta Olsztyn dzięki organizacji regionalnych targów i wystaw.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.