20.04.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Olimpiady | Harmonogram szkoleń


Pracownicy Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw:

mgr inż. Aleksandra Misztuk - Kierownik Działu - pokój nr 27
tel. 89/ 535 76 84, wew. 44; tel. 665 690 624
zakres:   metodyka doradztwa
               integrowana produkcja
               doradztwo rolnicze

mgr inż. Monika Hodór – Specjalista - pokój nr 25
tel.89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 665 870 019
zakres:
   metodyka doradztwa

mgr inż. Małgorzata Łucek - Specjalista - pokój nr 25
tel.89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 665 892 879
zakres:   metodyka doradztwa

lic. Julita Płonowska - Stażysta specjalista - pokój nr 25
tel.89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 665 960 418

inż. Maja Jurczak - Specjalista
tel.89/ 535 76 84, wew. 44; tel. kom. ...
zakres:
  metodyka doradztwa
             ogrodnictwo
             doradztwo rolnicze

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska - Główny specjalista
tel. 87/ 520 30 31, wew. 27; tel. kom. 697 632 452
zakres:   metodyka doradztwa
              kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
              doradztwo rolniczePracownicy Sekcji Wydawnictw i Informacji:

mgr Mirosław Fesnak - Kierownik Sekcji, Główny specjalista - pokój nr 26
tel. 89/ 535 76 84, wew. 45; tel. kom. 605 098 542

Adam Szawdzianiec - Poligraf - pokój nr 26
tel. 89/ 535 76 84, wew. 45; tel. kom. 695 990 248

Krzysztof Kwiatkowski - Poligraf - pokój nr 27
tel. 89/ 535 76 84, wew. 44; tel. kom. ...

Kontakt z redakcją miesięcznika Bieżące Informacje 


Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw należy:

 • opracowywanie rocznych programów i sprawozdań z działalności doradczej Ośrodka Doradztwa,
 • współudział w przygotowywaniu rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzacych z funduszy UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • analiza potrzeb doradczych i szkoleniowych,
 • programowanie, organizacja i koordynacja doskonalenia kadry doradczej,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością szkoleniową w Ośrodku Doradztwa,
 • organizacja szkoleń, kursów, seminariów i konferencji oraz ich koordynacja na szczeblu Ośrodka Doradztwa,
 • opracowywanie i realizacja programów promocji mających na celu podnoszenie publicznej wiedzy i zrozumienia celów i działalności Ośrodka Doradztwa,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa,
 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy W-MODR.

Do zadań Sekcji Wydawnictw i Informacji należy:

 • organizacyjne i techniczne zapewnienie działalności wydawniczej Ośrodka Doradztwa,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, (materiały informacyjne, szkoleniowe, opracowania naukowe, plany i sprawozdania), w tym wydawanie miesięcznika „Bieżące Informacje”, kolportaż wydawnictw,
 • prowadzenie redakcji miesięcznika rolniczego Ośrodka Doradztwa w tym redagowanie, skład komputerowy i druk,
 • wymiana informacji z jednostkami współpracującymi z Ośrodkiem Doradztwa,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa,
 • promocja i kolportaż najnowszych opracowań i wydawnictw Ośrodka Doradztwa,
 • obsługa dziennikarsko-wydawnicza szkoleń, seminariów, konferencji i imprez promocyjnych.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.