15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Olimpiady | Harmonogram szkoleń


Pracownicy Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw:

mgr inż. Aleksandra Misztuk - Główny Specjalista- Kierownik Działu - pokój nr 27
tel. 89/ 535 76 84, wew. 44; tel. 665 690 624
zakres:   metodyka doradztwa
               integrowana produkcja
               doradztwo rolnicze


mgr inż. Małgorzata Łucek - Specjalista - pokój nr 27
tel.89/ 535 76 84, wew. 44; tel. kom. 665 892 879
zakres:   metodyka doradztwa

mgr inż. Monika Hodór – Specjalista - pokój nr 25
tel.89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 665 870 019
zakres:
   metodyka doradztwa

lic. Julita Płonowska - Stażysta specjalista - pokój nr 25
tel.89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 665 960 418

inż. Maja Jurczak - Specjalista
tel.89/ 535 76 84, wew. 44; tel. kom. ...
zakres:
  metodyka doradztwa
             ogrodnictwo
             doradztwo rolnicze

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska - Główny specjalista
tel. 87/ 520 30 31, wew. 27; tel. kom. 697 632 452
zakres:   metodyka doradztwa
              kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
              doradztwo rolniczePracownicy Sekcji Wydawnictw i Informacji:

mgr Mirosław Fesnak - Kierownik Sekcji, Główny specjalista - pokój nr 26
tel. 89/ 535 76 84, wew. 45; tel. kom. 605 098 542

Adam Szawdzianiec - Poligraf - pokój nr 26
tel. 89/ 535 76 84, wew. 45; tel. kom. 695 990 248

Krzysztof Kwiatkowski - Poligraf - pokój nr 25
tel. 89/ 535 76 84, wew. 46

Kontakt z redakcją miesięcznika Bieżące Informacje 


Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw należy:

 • opracowywanie rocznych programów i sprawozdań z działalności doradczej Ośrodka Doradztwa,
 • współudział w przygotowywaniu rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzacych z funduszy UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • analiza potrzeb doradczych i szkoleniowych,
 • programowanie, organizacja i koordynacja doskonalenia kadry doradczej,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością szkoleniową w Ośrodku Doradztwa,
 • organizacja szkoleń, kursów, seminariów i konferencji oraz ich koordynacja na szczeblu Ośrodka Doradztwa,
 • opracowywanie i realizacja programów promocji mających na celu podnoszenie publicznej wiedzy i zrozumienia celów i działalności Ośrodka Doradztwa,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa,
 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy W-MODR.

Do zadań Sekcji Wydawnictw i Informacji należy:

 • organizacyjne i techniczne zapewnienie działalności wydawniczej Ośrodka Doradztwa,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, (materiały informacyjne, szkoleniowe, opracowania naukowe, plany i sprawozdania), w tym wydawanie miesięcznika „Bieżące Informacje”, kolportaż wydawnictw,
 • prowadzenie redakcji miesięcznika rolniczego Ośrodka Doradztwa w tym redagowanie, skład komputerowy i druk,
 • wymiana informacji z jednostkami współpracującymi z Ośrodkiem Doradztwa,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa,
 • promocja i kolportaż najnowszych opracowań i wydawnictw Ośrodka Doradztwa,
 • obsługa dziennikarsko-wydawnicza szkoleń, seminariów, konferencji i imprez promocyjnych.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.