17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Spotkanie robocze partnerów projektu.

                                                                                    
19 grudnia 2012r odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji  projektu „Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej: od doświadczeń lokalnych do współpracy transgranicznej”, w ramach Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Poska - Rosja 2007-2013. Celem spotkania było omówienie stanu realizacji i zakresu wprowadzonych zmian .
 
Ze strony polskiej  (Partner 2) do realizacji zakładanych celów projektu, zaplanowano obszar pięciu powiatów przygranicznych (Braniewo, Bartoszyce, Kętrzyn, Węgorzewo i Gołdap).
Główne zadania realizowane w ramach projektu to:
1. Prace naukowo badawcze.
2. Wymiana doświadczeń poprzez wzajemne wizyty studyjne i konferencje.
3. Wsparcie finansowe przedsięwzięć poprzez utworzenie miejsc rekreacyjno – kulturalnych  na terenach przygranicznych. Inwestycja ta, polega na postawieniu w 3 przygranicznych gminach "altan grillowych", które przyczynią się do integracji społeczności, wypoczynku oraz imprez kulturalnych.
 
W spotkaniu , które odbyło się w Warmińsko Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, udział wzięli:
- Partner wiodący z Kaliningradzkiego Instytutu Doskonalenia Kadr Agrobiznesu - Victor Sergeev – koordynator projektu, Elena Soldatova – menadżer projektu i Natalia Petrenko – asystent finansowy projektu.
- Partner 2 : Marek Bojarski – Dyrektor W-MODR,  Antoni Parfinowicz – koordynator projektu, Katarzyna Getek – asystent finansowy projektu, Maria Suszko – menadżer projektu, Joanna Rabij – asystent menadżera projektu, Danuta Kwasiborska – kierownik biura projektu oraz Ewa Polita – specjalista ds zamówień publicznych i Marcin Cyrankowski – informatyk.
 
Podczas spotkania omówiony został aktualny stan realizacji projektu, ustalono terminarz głównych zadań na rok 2013, przedstawiono także wstępnie trasy i program wizyt dla uczestników  z Rosji (rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, władze lokalne).

Podsumowując, spotkanie było owocne, dopracowano szczegóły związane z bieżącym działaniem wszystkich stron,  a rezultaty z pewnością przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich zarówno po stronie polskiej, rosyjskiej i litewskiej. 


Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Poska - Rosja 2007-2013 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
 
Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.
 
 
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.