15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (PROW 2014-2020) został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r.

Głównym celem PROW 2014-20120 jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - pełna wersja

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - wersja skrócona

  

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020 W 2018 ROKU (09.01.2018 r.)


 Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 roku


Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 30.06.2017 r.- nieaktualny


Więcej informacji na temat PROW 2014-2020 na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link poniżej):

PROW 2014-2020 - szczegółowe informacje


Bezpośredni kontakt z ekspertami ARiMR. - FORMULARZ KONTAKTOWY

  

WYBRANE DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA PROW 2014-2020: 

I. ROZWÓJ GOSPODARSTW:

PODDZIAŁANIA:

Premie dla młodych rolników.

Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Modernizacja gospodarstw rolnych.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

 

II. WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 

PODDZIAŁANIA:

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

 

III.ROZWÓJ TERYTORIALNY:

PODDZIAŁANIA:

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich.

Leader.

Scalanie gruntów.

 

IV. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI: 

PODDZIAŁANIA:

Transfer wiedzy i działalność informacyjna.

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika.

Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu.

Wsparcie dla szkolenia doradców.

Współpraca.

 

V. WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI: 

PODDZIAŁANIA:

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości.

  

 VI. OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI: 

PODDZIAŁANIA:

Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne.

Rolnictwo ekologiczne.

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

 

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.